Ansatte 

Sodexo tilbyr arbeidsplasser i lokalsamfunn og opplæring som fremmer karriereutvikling og interne forfremmelser.

I den forrige globale medarbeiderundersøkelsen høsten 2020 hadde vi et medarbeiderengasjement på 80,1%.

Kunder

Vi kan tilby kunder en rekke tjenester som direkte påvirker strategiske forretningsspørsmål som motivasjonen til deres ansatte og konkurransekraften og attraktiviteten til deres selskap.

God utførelse, innovasjon og samfunnsansvar er nøkkelfaktorer i vår evne til å beholde og utvikle relasjoner med sine kunder.

Sodexos client retention globalt rate var 93.3% i regnskapsåret 2019

Konsumenter

Vi bidrar til å forbedre livskvaliteten for millioner av mennesker ved å hjelpe forbrukerne med å innføre sunnere og mer bærekraftig livsstil. 92,2% av lokasjonene i Nord-Amerika implementerer tiltak som baserer seg på Sodexos 10 gylne regler for ernæring, helse og velvære.

Sodexo har ansatt 5,138 ernæringsspesialister verden over.

Leverandører

Vi søker gjensidig fordelaktige relasjoner med våre kommersielle partnere og oppfordrer dem til å oppfylle våre høye standarder for kvalitet, arbeidsforhold, forretningsintegritet og miljøforvaltning.

92,3% av konsernets inntekter kommer fra land som har tiltak for å integrere SMB (små og mellomstore bedrifter) i Sodexos verdikjede. Utvikling av nye relasjoner med sikte på å fremme implementeringen av Partner Inclusion Program.

Institusjoner og frivillige organisasjoner

Vi fortsetter å utvide vårt økosystem til å takle globale spørsmål om arbeidsforhold, menneskerettigheter, mangfold og inkludering, karbonutslipp, ernæring, matsvinn og kampen mot sult.

Vi har nære relasjoner med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), World Wildlife Fund (WWF), International Labour Office (ILO), De forente nasjoner, Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), Seafood Task Force, akademiske institusjoner som Harvard, Cornell eller Audencia.

Sodexo er også knyttet gjennom en internasjonal rammeavtale med International Union of Food and Allied Workers (IUF). Vi initierte etableringen av International Food Waste Coalition (IFWC) og Global Coalition for Animal Welfare (GCAW).

Investorer

Bellon-familien eierskap garanterer uavhengighet og stabilitet. Alle våre familie-, institusjonelle og individuelle aksjonærer gir den nødvendige støtten for konsernets utvikling.

Aksjonærer fra hele verden velger Sodexo for sin solide vekst, den langsiktige avkastningen og sin forpliktelse til selskapets ansvar.

Myndigheter

Vår virksomhet er dekket av mange lover innen mattrygghet, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, offentlige anskaffelser, betalinger osv. En stor del av virksomheten er inngått med offentlige myndigheter.

Vi deltar i konsultasjoner organisert av regjeringer. Sodexo er registrert i EU-kommisjonens og EU-parlamentets gjennomsiktighetsregister. Vi driver en etisk lobbyvirksomhet på konsernnivå i alle interaksjoner med politikere og beslutningstakere.

.