Uavhengighet sikret gjennom familieeierskap 

Vår uavhengighet gjør at vi kan opprettholde våre verdier, fokusere på en langsiktig strategi, opprettholde ledelsekontinuitet og sikre bærekraft. Vår vedvarende forpliktelse til å bygge en virkelig internasjonal organisasjon med en sterk ledelse, pleie varige kunderelasjoner og utvikle et vellykket integrert tilbud gjenspeiler denne visjonen.

Sophie BellonBærekraft er i hjertet av vår visjon

Under ledelse av styreleder Sophie Bellon bestemmer styret, bestående av syv kvinner og fem menn, selskapets strategiske retning i tråd med den langsiktige visjonen som eksemplifiserer vår styring. Seks av styrets tolv medlemmer har ekspertise innen bærekraftig utvikling, samfunnsengasjement og menneskelige ressurser. Samfunnsansvar er et hyppig diskusjonstema.

Les mer

Denis MachuelStøttet av toppledelsen

Denis Machuel, CEO, er en sterk talsmann for samfunnsansvar. Han er medlem av Champions 12.3-koalisjonen, dedikert til å oppnå målene for reduksjon av matsvinn som FN har satt.

Toppledelsen diskuterer bærekraft jevnlig for å definere fremtidige retningslinjer og sikrefremskritt i de ulike tilknyttede utfordringene.
To personer i toppledelsen har ansvaret for å føre tilsyn med kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner når det gjelder samfunnsansvar:

Damien Verdier er Chief Corporate Responsibility Officer, og har vært ansvarlig for dette og medlem av toppledergruppen siden 2008. Han har ansvaret for å bygge og implementere vår veikart, Better Tomorrow 2025.

Cathy Desquesses er Chief People Officer. Hun er ekspert på mangfoldsrelaterte emner, og leder selskapets mangfold og inkluderingsstrategi. 

Les mer

Styringsgruppen for bærekraft

Selskapets styringskomité for samfunnsansvar ledes av Damien Verdier, og består av 13 medlemmer fra ulike kontinenter, yrker og avdelinger. Komiteen driver vår globale CSR-strategi og måler fremgangen.

Styringsgruppen for mangfold og inkludering

Toppledergruppen gir den globale visjonen og setter mål for fremgang. Gruppens medlemmer sikrer støtte til individuelle områder for mangfold og inkludering. De gir retningslinjer og hjelper til for å sikre fremgang, både internt og eksternt. De er avhengige av globale, regionale og lokale arbeidsgrupper for mangfold og inkludering som er kjent med vår virksomhet og nært tilpasset hvert samfunn.

Ansvarlig forretningsførsel

I tillegg til Better Tomorrow 2025, leggervår erklæring om menneskerettigheter og forretningsintegritet til grunn de strenge prinsippene for integritet som Sodexo følger. Disse prinsippene, som støttes og overvåkes av vår uavhengige etikk- og samsvarskomité, brukes systematisk i alle selskapets relasjoner.

Les mer

Konsernets team for samfunnsansvar

En ledergruppe koordinerer implementeringen av Better Tomorrow 2025 og overvåker hvordan den etterleves over hele verden. Diskusjoner organiseres regelmessig med selskapets forskjellige avdelinger: Markedsføring, innkjøp, internasjonale kunder, kommunikasjon, internrevisjon, økonomi, HR, Client retention og strategi.

Better Tomorrow - et stort fellesskap

Ansvarlige ledere fra en rekke områder og avdelinger innen Sodexo støtter fremdriften og implementeringen av veikartet. I alle land er disse ansatte kontaktpunktene for spørsmål om programmet og dets tilknyttede tiltak.