Samfunnsansvar er både et imperativ og en utfordring for enhver organisasjon, og godt samarbeid er viktig dersom skal vi skal oppnå virkelige forbedringer. Våre forpliktelser innen samfunnsansvar er til fordel for våre kunder og leverandører, som kan stole på at vår erfaring kan hjelpe dem med å nå sine egne bærekraftsmål.

Våre forpliktelser og mål

I dag handler ansvarlig vekst om å gjøre ting på en bedre, tryggere, sunnere og mer miljøvennlig måte. Det handler om å ta bedre vare på våre ansatte, tilby måltidsløsninger og andre løsninger som også ivaretar miljøet samt handle som en ansvarlig samfunnsaktør.

Better Tomorrow 2025 er drivkraften bak våre handlinger og hvordan vi måler vår fremgang på de viktigste spørsmålene, som enten påvirker det vi gjør eller som vi igjen kan påvirke.

Better Tomorrow 2025 er laget i henhold til FNs globale bærekraftsmål som ble lansert i 2015. Det er globale mål innen 17 områder som myndigheter, virksomheter og samfunnet må ta hensyn til for å gjøre verden til et mer likeverdig, rettferdig og bærekraftig sted innen 2030. Alle våre tiltak er i tråd med disse målene.

Ni forpliktelser med mål

Last ned tekstversjon

Følg utviklingen

I alle land der hvor vi har virksomhet, kan man se at samfunnsansvar er en del av hvordan vi handler og våre policyer. I samsvar med våre forpliktelser evaluerer og deler vi vår fremgang i henhold til de grunnleggende prinsippene for vår styring.

Two Sodexo employees looking at screens with numbers

Vår fremgang målt i tall

Hvert år samler vi inn data, verifisert via interne og eksterne revisjoner, på over 10 000 lokasjoner i 47 land. Dataene brukes til å måle vår fremgang på miljø og vårt karbonavtrykk. Fra 2020 gir vår 'Site Engagement Assessment' våre ledere ytterligere metoder for å analysere bærekraft og bidra til en positiv utvikling.

Les mer
Zoom in on a person holding pen

Våre retningslinjer og posisjonering

Vi vet hvor viktig det er at vi som selskap opptrer på en ansvarlig måte for å redusere den negative påvirkningen som kan oppstå fra vår virksomhet. Vi har retningslinjer og policyer som våre samarbeidspartnere er pålagt å følge. De beskriver vår praksis og holdninger på områder som menneskerettigheter, dyrevelferd og anskaffelser.

Les mer
Person speaking to a group

Sammen står vi sterkere

Vi inngår partnerskap med internasjonale og lokale organisasjoner som deler våre verdier og jobber for de samme sakene. På den måten får vi støtte i vårt arbeid og skaper endringer. Blant flere felles initiativer er vi spesielt opptatt av å beskytte dyrevelferd, forbedre anskaffelsespraksis og redusere matsvinn.

Les mer
Woman smiling and clapping

Utmerkelser

Det er våre verdiene, ikke priser og utmerkelser som er den viktigste drivkraften vår til å drive virksomhet på en ansvarlig måte. Vi er imidlertid stolte og ydmyke når vår innsats og teamene våre blir anerkjent og applaudert. Disse utmerkelsene oppfordrer oss til å fortsette å forbedre vår langsiktige innvirkning og bærekraften i vår virksomhet.

Les mer