Sodexo er i en sterk posisjon til å bidra til denne globale utfordringen gjennom våre kjernetjenester, ved å samarbeide med våre kunder og leverandører for å oppnå våre felles bærekraftsmål.

Vi har forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene våre med 34% innen 2025 (sammenlignet med 2017). Denne forpliktelsen ble godkjent av Science Based Targets-initiativet (SBTi) i juli 2019. Det betyr at vi var det første matselskapet som tilpasset sitt mål om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 ° C over førindustrielle nivåer.

Siden Sodexos direkte klimagassutslipp (Scope 1 og 2) bare utgjør en liten del av vårt karbonavtrykk, fokuserer vi nå på å redusere vårt indirekte karbonutslipp (Scope 3) som oppstår fra aktiviteter med våre kunder og leverandører. Disse representerer også det største potensialet når det gjelder innvirkning på miljøet.

Vi har identifisert fire områder hvor vi kan redusere miljøpåvirkningen:

Redusere matsvinn

Chef Sodexo avec une tablette WasteWatchI Norge har Sodexo jobbet aktivt med å redusere matsvinn siden 2014, og i løpet av de fem første årene reduserte vi matsvinnet med 50 %. Selv om vi ligger på et akseptabelt nivå totalt, ser vi at det er mange steder hvor det fortsatt er potensiale for forbedringer. Sammen med våre kunder og gjester skal vi redusere matsvinnet ytterligere også i årene fremover. 

Les mer om vårt arbeid med matsvinn

Fremme plantebaserte alternativer

Assiette de légumes

I følge FNs Food and Agriculture Organization (FAO) utgjør husdyroppdrett  med14,5% av alle utslipp knyttet til klimaendringer, det utgjør nesten syv ganger mer enn den globale lufttrafikken.

Bærekraftige matvalg er en viktig driver for reduksjon av CO2-utslipp. For å skape en ny balanse med bærekraftig protein og plantebaserte alternativer på menyene, jobber vi med å gjøre våre gjester bevisste på miljøfordelene ved å spise mer plantebasert. Vi oppfordrer folk til å endre spisevanene sine ved å tilby bærekraftige måltider og deilige plantebaserte retter i våre kjøkken over hele verden. I Norge samarbeider vi med startup’en Klimato, og klimamerker alle våre varmretter for å bevisstgjøre våre gjester og sammen redusere CO2-utslipp. 

Les mer

Bygge en bærekraftig innkjøpskjede

Fermier avec un vacheHalvparten av Sodexos CO2-utslipp globalt kommer fra forsyningskjeden vår, først og fremst fra varer som kjøtt og meieriprodukter, palmeolje og papir som også driver avskoging. Å sikre at hver krone vi bruker vil ha en positiv innvirkning på enkeltpersoner, samfunn og miljø, er kjernen i vår strategi for ansvarlig innkjøp. Vi jobber med tre ulike tilnærminger: å fremme bærekraftig jordbruk, bidra til å utvikle produkter og tjenester basert på prinsippene for sirkulær økonomi og forbedre ressurseffektiviteten..

Les mer om ansvarlig innkjøp

Fremme innovative energiløsninger

EolienneVi har forpliktet oss til å bruke 100% fornybar elektrisitet på alle anlegg som Sodexo drifter innen 2025. Dette målet omfatter våre kunder som vi også støtter med deres bærekraftsmål. Ved å tilby en komplett energistyringstjeneste hjelper vi med å forbedre energieffektiviteten. Det er en løsning som hjelper våre kunder til å spare penger og gir betydelig avkastning på investeringen.

 

Å redusere vår miljøpåvirkning bidra til følgende av FNs bærekraftsmål:

Reduce our environmental impact contributes to the following United Nations Sustainable Goals