Vår tilnærming

Ansvarlig styring

Ledere på alle nivåer er involvert i vårt bærekraftsarbeid. De støtter opp om og øker bevisstheten rundt våre initiativer og sørger for å implementere de i virksomheten.

Les mer

Etikk og ansvarlig forretningspraksis

Våre medarbeidere er vår største ressurs og bringer til livs våre verdier som er serviceinnstilling, lagånd og utvikling. Alle medarbeidere forventes å forstå og etterleve våre etiske prinsipper.

Les mer

Våre relasjoner til interessenter

Sodexos suksess som arbeidsgiver, tjenesteleverandør og samfunnsaktør er avhengig av vår evne til å bygge varige relasjoner med våre interessenter på mange områder.

Les mer

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven av 1. juli 2022 pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. I Sodexos verdikjede er det våre leverandører som svarer på mer dyptgående spørsmål rundt overholdelse av Sodexos etiske retningslinjer, bærekraft og samfunnsansvar, kvalitetssystemer, arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet, samt menneskerettigheter, og at lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med tariffavtaler. 

Rapport om Sodexos arbeid med åpenhetsloven

Speak Up

Sodexo Speak Up gir medarbeidere og partnere til Sodexo en kanal inn hvor de kan rapportere aktivitet som ikke er i henhold til vår Code of Conduct - helt konfidensielt. Alle innrapporteringer vil bli nøye gjennomgått.

Les hvordan vi jobber med åpenhetsloven