Hvem kan varsle?

Alle som jobber for Sodexo kan varsle. Det gjelder også de som Sodexo har relasjon til som leverandør, kunde, bruker, gjest osv. som vil rapportere om bekymringsverdige forhold.

Hvordan varsler man?

Om du mistenker kritikkverdige forhold og genuint mener at saken ikke kan løses gjennom tilgjengelige kanaler kan du bruke Sodexo Speak Up Services. Dette gir deg muligheten til å rapportere bekymringer konfidensielt og på ditt eget språk. Tjenesten drives av en uavhengig tredjepart som er tilgjengelig 24/7, 365 dager i året.

Konfidensielt og uten represalier

Alle som benytter seg av Speak Up er beskyttet. Du kan være sikker på at du ikke vil utsettes for konsekvenser på grunn av din beslutning om å varsle om en sak i god tro. Ingen former for trusler, konsekvenser eller straff vil tolereres, om dette allikevel skjer vil det behandles som en disiplinærsak. Etter du har rapportert en bekymring vil du motta en unik kode (adgangsnummer). Nummeret kan brukes til å ringe opp eller gå inn på Sodexo Speak Up nettsiden for å sjekke fremgangen i saken din.

Gjennomgang og kontroll

Alle anmeldelser som Sodexo mottar lagres i et saksbehandlingsprogram. Avhengig av sakens natur, graden av hast og potensiell påvirkning på selskapet, kommer saken til å håndteres av utvalgte personer innen rimelig tid. Om du anser at en sak som du selv har anmeldt eller anmeldelser som gjelder deg selv ikke ble utredet og håndtert på korrekt eller saklig måte skal du rapportere dette til selskapets Group Ethics Office.

Sodexo Group Ethics Office:

255 quai de la Bataille de Stalingrad 92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – France

Mer informasjon:

Før du sender inn en varsling, vennligst les gjennom vår guide:

Rapporter din varsling via:

Denis Machuel

“We will always respect you and protect you for having the courage to live our standards”

 

Denis MACHUEL
Group Chief Executive Officer

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger