Illustration of womanVåre etiske prinsipper:

Cover Business Integrity Guide

Les mer om våre etiske prinsipper i vår Code of Conduct som du finner her. Våre medarbeidere skal kjenne til og dele vår forpliktelse om å kjempe i mot korrupsjon og annen urettferdig praksis. 

 

Vårt integritetsprogram er basert på tre pilarer: logo Speak Up


Groupe of people illustrationEtikk og samsvar:

Vår komité for etikk og samsvar sikrer ansvarlig forretningsvirksomhet. Komiteen jobber for å:

Groupe of people illustrationVi er også medlem av følgende organisasjoner hvis kompetanse vi refererer til

 

Årvåkenhet:

I samsvar med Frankrikes plikt for årvåkenhet presenterer årvåkenhetsplanen de tiltak som er iverksatt i konsernet for å identifisere risiko og forhindre alvorlige konsekvenser knyttet til:

Det tar hensyn til risikoen forbundet med Sodexos virksomhet, samt aktivitetene til våre datterselskaper og forretningspartnere, noe som er helt i tråd med vårt veikart for samfunnsansvar.

Finn ut mer om vår risikoforebygging i vår VIGILANCE PLAN