I Norge har Sodexo lang erfaring med å arbeide for sosial bærekraft i samfunnet. Våre medarbeidere representerer mangfold i kjønn, alder og etnisitet. Over 60 ulike nasjonaliteter er representert blant våre 1100 medarbeidere. Blant medarbeidere med norsk pass er ennå flere nasjonaliteter representert. Å være i et internasjonalt arbeidsmiljø også her i Norge gir oss en særkompetanse innen integrerings- og inkluderingsinnsats i arbeidslivet, og vi er stolte av å bidra i dette viktige arbeidet i samfunnet. 

Gi tilbake til lokalsamfunnet

I Norge får alle våre medarbeidere 1 dag per år med full lønn hvor hen kan jobbe med et samfunnsprosjekt den enkelte er opptatt av. Det kan være en frivillig organisasjon, bistå en sosial entreprenør eller delta på et av Sodexos arrangementer sammen med Kirkens Bymisjon. Slik kan vi gi noe tilbake til de lokalsamfunnene der vi bor og jobber.

Læringsmuligheter i arbeidslivet

Sodexo legger stor vekt på egen faglig og personlig utvikling, og har gode interne program tilpasset det nye læringslivet. Vi har lærlinger, og gir også ansatte mulighet til å ta fagbrev eller lederutdanning på jobb.

Integreringsarbeid og inkluderingsdugnaden

I Norge er utenforskap i arbeidslivet et enormt samfunnsproblem, der offentlig, privat og frivillig sektor må jobbe sammen på nye måter for å finne nye løsninger. I tillegg til muligheter for egne ansatte, gjør Sodexo derfor vår kompetanse tilgjengelig eksternt på ulike måter. Gjennom SHEWorks, tilgang til opplæringsmateriell og tilgang til arbeidstrening kan kvinner i Moving Mamas få støtte til å utvikle seg videre innen kantine eller renhold. I regi av NHO/Ringer i Vannet eller NAV tar Sodexo imot mennesker som trenger en tilpasset inngang til arbeidslivet. Når vi ansetter, rekrutterer vi også mennesker som ellers ikke har så mange muligheter i arbeidslivet; det kan være pga kort botid i Norge, manglende språknivå, eller en funksjonsbegrensning.