Lokale samarbeid

Frivillige lager mat på grillfest

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en inkluderende organisasjon som jobber med mennesker på tvers av bakgrunn, livssyn, legning og kultur. De jobber med å avdekke og lindre nød blant mennesker i Norge som opplever livet som ekstra utfordrende. Vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon har pågått siden 2004, og vi bidrar med måltider, frivillig innsats og økonomisk støtte.

Les mer
Fremtidsmat

Fremtidsmat

Fremtidsmat er en samling av mat- og drikkeaktører som har et felles mål om å jobbe for bærekraftige løsninger. Det skal hjelpe Sodexo med å servere gode matopplevelser til våre gjester samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi jobber med konkrete tiltak som å redusere kjøttforbruket, øke andelen av plantebasert mat og bruk av lokale råvarer.

Les mer
Moving Mamas samarbeid med Sodexo

Moving Mamas

Moving Mamas er en gründerbedrift som har til hensikt å spleise innvandrerkvinner med norske virksomheter. Gjennom ulike prosjekter lærer kvinnene om norsk arbeidsliv, bygger nettverk og får praktisk jobberfaring. For kvinnene og deres familie bygger dette stolthet og de integreres i samfunnet. Og det bedrer sjansene for en betalt jobb og at de blir bidragsytere i det norske samfunnet.

Les mer
Samarbeid med Verdimat

VERDiMAT

VERDiMAT er en grossist som selger matvarer som av holdbarhetsgrunner ikke selges gjennom de ordinære kanalene. De tilbyr matvarer fra kjente leverandører, men på grunn av holdbarhetsdato, overproduksjon, råvareoverskudd, produksjonsfeil eller endring i emballasje selges de til en redusert pris. I 2020 kjøpte Sodexo 48 tonn med mat gjennom VERDiMAT.

Les mer
Eksempel på klimamerket Meny

Klimato

Klimato har utviklet en web-kalkulator som vi bruker til å klimaberegne våre varmretter. Med dette verktøyet får våre kokker og kjøkkensjefer kunnskap om miljø og verktøyet de trenger for å planlegge menyer med lavest mulig CO2-utslipp.

Les mer

Globale samarbeid

Fields with a dwelling

En "jord til bord" tilnærming

For at vi skal lykkes med å redusere matsvinn kreves det en innsats i hele verdikjeden. Sodexo er stolt av å være en del av i International Food Waste Coalition (IFWC) for å bekjempe matsvinn ut i fra en "jord til bord"-tilnærming.

Les mer
Goat

GCAW, den første industri-ledede koalisjonen for dyrevelferd

Vi er en av grunnleggerne av Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), verdens første initiativ ledet av industrien selv, og som tar sikte på å fremme dyrevelferdsstandarder i hele forsyningskjeden og for å eliminere barrierer for å forbedre avl, transport og slakting.

Les mer
Zoom on hands peeling peas

Champions 12.3, deler kompetanse for en mer positiv innvirkning

Champions 12.3 er en koalisjon av ledere som er dedikert til å jobbe for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 12.3: å halvere globalt matsvinn mellom 2015 og 2030. Sodexos globale CEO Denis Machuel utfordrer vårt selskapsmål ved å gjøre sterke tiltak for å støtte bærekraftig bruk av naturressurser, reduksjon av avfall og håndtering av matavfall.

Les mer
Tree in the middle of a field

10x20x30 initiativet forener ledende matselskaper

Sodexo og ni andre verdensledere innen næringsmiddelindustrien grunnla initiativet 10x20x30, for å bidra til FNs bærekraftsmål 12.3. Med et mål om effektiv avfallsreduksjon jobber selskapene i dette partnerskapet med 20 av sine leverandører for å implementere prosesser for å redusere avfall i hele verdikjeden.

Les mer
Members of B4IG

B4IG

Sodexo har sluttet seg til G7-koalisjonen Business for Inclusive Growth (B4IG). Koalisjonen består av 34 ledende internasjonale selskaper som har forpliktet seg til å fremme menneskerettighetene gjennom hele verdikjeden, bygge inkluderende arbeidsplasser og forbedre inkludering.

Les mer
Plate of food

Sodexo støtter forskning på bærekraftige dietter

Vi jobber for å inspirere kundene våre til å gjøre mer miljøvennlige matvalg. I 2016 ble vi med i Better Buying Lab, en avdeling i World Resources Institute (WRI) som har som formål å studere atferdsendringsstrategier. Sodexo støtter disse forskningsprosjektene og bruker resultatene til å tilby løsninger som oppmuntrer til å endre til mer bærekraftige spisevaner.

Les mer