Vår forpliktelse

Vi fremmer mangfold og inkludering på tvers av Sodexo ved å respektere, forstå og ivareta behovene til våre kunder, leverandører, forbrukere og de vi i er kontakt med daglig, samt sørge for at alle blir respektert og behandlet likt og rettferdig.

Vi vil at våre medarbeidere skal være seg selv når de er på jobb, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, kultur eller personlige egenskaper. Vi skaper arbeidsplasser der alle føler at deres kultur, identitet og opplevelser blir respektert og verdsatt.

Vi er ydmyke og erkjenner at det å leve opp til dette krever kontinuerlig refleksjon, vanskelige samtaler og kontinuerlig forbedring av vår policy, praksis og tiltak.

Vi samarbeider også med våre leverandører for å fremme inkludering, samarbeider med lokale organisasjoner og dedikerer våre filantropiske bestrebelser til å styrke sårbare grupper og minoritetsgrupper.

Ved å leve etter våre forpliktelser og iverksette tiltak mot diskriminering og involvere andre virksomheter og organisasjoner, kan vi bidra til et mer åpent, rettferdig og inkluderende samfunn.

Vår tilnærming

Vår tilnærming støtter FNs bærekraftsmål direkte ved å skape rettferdige og inkluderende arbeidsplasser og lokalsamfunn og fokusere vår innsats på fem områder:

Fremme alle former for kjønnslikhet

Gjennom de siste 20 årene har vi jobbet for å fremme likestilling blant kjønn verden over fordi vi mener at det er en selvfølge at vi skal ha kjønnsbalanserte team. Vi vil gi medarbeidere av begge kjønn like muligheter på arbeidsplassen og mulighet til å vokse.

Les mer

Kjempe imot diskriminering basert på kultur, etnisitet og opphav

Våre medarbeidere kommer fra alle verdenshjørner og hver dag kommuniserer de med mennesker fra ulike kulturer og opphav. Vi forventer at våre medarbeidere på alle nivåer, verdsetter, respekterer og omfavner kulturelle ulikheter.

Les mer

Ansette og gi like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi ønsker å rekruttere, engasjere, utvikle og gjøre justeringer i måten vi jobber på og på våre arbeidsplasser, slik at vi kan tiltrekke oss talenter og støtte medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, og hjelpe dem til å nå sitt fulle potensiale.

Les mer

Å respektere og godta alle seksuelle legninger

Inkludering av LHBT+ handler om å skape et positivt miljø der mennesker blir behandlet med verdighet. Sodexo er forpliktet til å eliminere alle former for diskriminering og støtte og stå opp for LHBT + -personer, slik at alle føler seg oppmuntret til å ta med seg hele seg til arbeidet.

Les mer

Å være oppmerksom på generasjonshull

Sodexo ansetter mennesker på tvers av flere generasjoner, alle bringer med seg forskjellige perspektiver på arbeidsplassen og markedet. Det er viktig at kunnskapen og de historiske synspunktene til våre mest erfarne medarbeidere verdsettes, sammen med den progressive tankegangen til nye, unge talenter.

Les mer

Better Tomorrow 2025

Denne tilnærmingen vises også i Better Tomorrow 2025 som er vår bærekraftsplan.

Les mer