Vår tilnærming

Redusere miljøpåvirkningen

Sodexo er den første globale matleverandøren som tilpasser sitt mål om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 ° C over førindustrielle nivåer. Vårt mål om en reduksjon i CO2-utslipp på 34% innen 2025 er godkjent av Science Based Targets-initiativet. I samarbeid med våre interessenter tar vi konkrete grep for å nå dette målet.

Les mer

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er å gi muligheter til mennesker. I Norge har Sodexo lang erfaring med å arbeide for sosial bærekraft. Våre medarbeidere representerer mangfold i kjønn, alder og etnisitet. Å være i et internasjonalt arbeidsmiljø også her i Norge gir oss en særkompetanse innen integrerings- og inkluderingsinnsats i arbeidslivet, og vi er stolte av å bidra i dette viktige arbeidet i samfunnet.

Les mer

Ansvarlig innkjøp

For å redusere miljøpåvirkningen så mye som mulig, har vi fokus på ansvarlige innkjøp. Våre innkjøp gjøres i henhold til strenge krav til kvalitet og bærekraft, og vi jobber for å skape en inkluderende og lokal forsyningskjede ved å samarbeide med leverandører som har det samme engasjementet som oss.

Les mer

Bærekraftig produksjon

Kontrollerte produksjonskjeder og ansvarlig forvaltning av naturressurser er noen av måtene vi forhindrer verditap på. Riktig forvaltning av ressurser starter med å ta i bruk innovative teknologiske løsninger og alternative metoder, som å bruke miljøvennlig emballasje og omfordele mat som ellers ville blitt kastet.

Les mer

Bærekraftig kosthold

Våre spisevaner påvirker ikke bare helsen vår, men også på miljøet gjennom biologisk mangfold, naturressurser og global oppvarming. Takket være våre medarbeideres kompetanse og et tett samarbeid med leverandører, har vi i Sodexo muligheten til å ha en positiv innvirkning på hvordan mat produseres, serveres og konsumeres, og tilby bærekraftige alternativer til våre gjester hver dag.

Les mer