Hvordan lykkes i dagens delingsøkonomi?

03. september 2018

Selv om det er noen utfordringer knyttet til delingsøkonomien, er forretningsmodellen en enestående mulighet for både virksomheter og enkeltpersoner. Det finnes lure metoder for å redusere utfordringene og enkelt skape en mer effektiv arbeidsplass.

Hvordan lykkes i dagens delingsøkonomi?

Arbeidsplasstrender delingsøkonomi

Digitaliseringens tidsalder er over oss, og delingsøkonomi blir stadig mer populært i norske selskaper. For å lykkes med delingsøkonomi er det noen viktige byggeklosser man må ha på plass for å få fullt utbytte av forretningsmodellen og takle de utfordringene strategien kan by på.

Likevel er det fullt mulig for virksomheter å utnytte delingsøkonomiens vekstpotensial, så lenge de vet hvordan å gå frem. Her er noen brede tilnærmingsmåter organisasjoner kan bruke for å redusere utfordringene knyttet til å lykkes i dagens delingsøkonomi.

Les også: HCM: Nøkkelen til en produktiv og kostnadseffektiv arbeidsplass

Hva er delingsøkonomi?

Enkelt forklart er delingsøkonomi en forretningsmodell som innebærer bruk av digitale plattformer for å knytte sammen mennesker og virksomheter. Det gjør at man kan utnytte varer, kompetanse, tjenester, kapital og lokaler på en mer effektiv måte.

For virksomheter skaper delingsøkonomien store muligheter for å slå sammen ressurser, få tak i talenter, spare penger og fremme balanse mellom arbeid og fritid. I teorien høres dette genialt og enkelt ut – i praksis er delingsøkonomi langt mer komplisert. Forretningsmodellen kan blant annet skape utfordringer for bedrifter ved at de får problemer med å holde tritt med juridiske, logistiske og personalmessige utfordringer.

1. Juster rekrutteringsstrategiene

Organisasjoner må tenke nytt om sine modeller for talentrekruttering, mener Arun Sundararajan, professor ved New York University’s Stern School of Business og forfatter av The Sharing Economy. Prosessene må effektiviseres slik at man ikke ender opp med å bruke unødvendig tid og ressurser når behovet for en ny ansatt oppstår.

Justering av rekrutteringsstrategiene bidrar til å få bukt med mangelen på nøkkelkompetanse innad i virksomheten på en effektiv måte, samt raskere få tak i nye ansatte når markedet krever det.  

2. Styrk de ansattes engasjement

Mange virksomheter leier inn konsulenter og rådgivere som med sin ekspertise bidrar til å effektivisere den daglige driften. I slike tilfeller er det viktig å integrere midlertidige ansatte med de fast ansatte. Dette bidrar til å skape en enhetlig kultur på arbeidsplassen.

Sundararajan vektlegger viktigheten av at fleksible ansatte føler de er en del av bedriftens visjon og strategi. Det skaper gode mellommenneskelige relasjoner innad i bedriften, som igjen bidrar til et bedre arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsinnsats.

3. Ha fokus på rettferdighet

Delingsøkonomien er forbundet med raske endringer og dermed er det en utfordring å beskytte ansatte og eiendom med tanke på lovgivning. Sundararajan forklarer at delingsøkonomien kan få motstand av ansatte, nettopp av denne grunn. Goder som pensjon og andre fordeler som følger med heltidsarbeid faller fra, og ansatte kan føle på en usikkerhet hva gjelder fremtiden.

Virksomheter må derfor bli bedre på å finne kreative løsninger når det gjelder goder for arbeidstakere som velger bort fast ansettelse. På den måten vil også fleksible ansatte kjenne på en trygghet, noe som er helt avgjørende for å trives og levere gode resultater.

4. Driv virksomheten med forsiktighet

Virksomheter som deltar i delingsøkonomien må håndtere økte sikkerhetstrusler på egen hånd. Dette kan dreie seg om innleie av frilansere, deling av ressurser eller utleie av lokaler. De kan dermed ikke regne med mye ekstern hjelp for få beskyttelse. Fordi lovgivningen har problemer med å holde tritt med den raske utviklingen i sektoren, er årvåkenhet viktig.

Etter hvert som den dynamiske delingsøkonomien blir mer moden, kan den holde nøkkelen til global vekst i en verden som er i konstant forandring.

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Tilbake til listen