Kaffepausen gjør deg mer effektiv

26. juli 2016

Studier viser at det å ta en kaffepause kan ha en rekke fordeler - kaffepraten bidrar til økt lagfølelse, bedre arbeidsmiljø og det gjør at du også blir mer effektiv.

Kaffepausen gjør deg mer effektiv

Forskere ved universitetet i København sier at det er avgjørende å bevare det spontane ved å ta en kaffepause. Arbeidsgivere må tillate pauser, og de skal helst ikke bestemme når de ansatte tar denne pausen. 84 % av de spurte i en undersøkelse gjort av Nespresso  sier at kaffepausen er viktig eller uunnværlig. Mange tar en kaffekopp for å få en energiboost før et viktig møte eller som en pust i bakken sammen med kollegaer i en hektisk arbeidsdag.

Et samlingssted

Arbeidsdagen er for mange forbundet med stress, preget av korte frister og høye krav. Vi sender stadig flere e-poster hvilket gjør at vi ikke snakker med folk ansikt til ansikt i like stor grad. En kopp kaffe gir de ansatte en mulighet til å komme seg vekk fra kontorplassen, rytmen og stresset, sosialisere med kollegaer, skape gode relasjoner og mestringskultur. Når vi sosialiserer med kollegaer på denne måten gir det grobunn for nye ideer, ny innsikt, kompetanse og perspektiv. Samtidig hjelper det oss med å håndtere stress.

En  studie gjennomført av Nespresso viser at kaffepausen forsterker følelsen av tilhørighet. 79 % av de ansatte som deltok i undersøkelsen anser pausene til å være den mest effektive måten å booste lagånden og lette konflikter. For 91 % av de spurte er pausen en ideell måte å bygge relasjoner til kollegaer.

En ny studie gjort i USA avslører at mer enn 85 % av de ansatte mener at de er mer produktive når de tar pause jevnlig. 59 % sier at pausen gjør at de trives bedre på jobb.

Gi hjernen din en pause

Ca 1/3 av de som deltok i undersøkelsen spiser lunsj på kontorplassen, mens 16 % sier at de sjelden har tid til å spise lunsj. Men disse menneskene drar ikke nytte av de fordelene en pause gir. I følge eksperter kan ikke hjernen vår fungere optimalt hele tiden. Vi må ha en pause i blant for å lade opp. Ofte er det i disse pausene at hjernen lagrer ny kunnskap, får ny energi og ideer oppstår.

Høyere forventninger

De aller fleste har tilgang til kaffe på arbeidsplassen. Men de ansattes forventninger til kaffen har endret seg. 90 % av deltakerne i undersøkelsen sier at tilgjengeligheten av kvalitetskaffe viser i hvilken grad selskapet bryr seg om deres trivsel og velvære på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser derimot at mens 95 % av lederne antok at de tilbød kvalitetskaffe til de ansatte, mente kun 81 % av de ansatte at de hadde god kaffe på jobb.

Tenker du at god kaffe på jobb kan gjøre deg til en attraktiv arbeidsgiver?

Kilder:

https://www.nespresso.com/ecom/medias/sys_master/public/9317672714270.pdf

http://smallbusiness.foxbusiness.com/legal-hr/2014/05/12/key-to-increasing-productivity-employee-breaks/

http://www.safetyandhealthmagazine.com/blogs/3-on-research/post/9353-take-a-coffee-break
 

Tilbake til listen