Kjønnsbalanse på arbeidsplassen handler om mer enn #metoo

19. oktober 2018

Kvinnekamp har stått på agendaen i en årrekke, men de som peker på fordelene med kjønnsbalanse på arbeidsplassen, taler ofte for døve ører. Her er noen av grunnene til at en jevn kjønnsfordeling er fruktbart for arbeidsplassens økonomi.

Kjønnsbalanse på arbeidsplassen handler om mer enn #metoo

Kjønnsbalanse

Da kvinner tok til gater og sosiale medier i 2017 i forbindelse med #metoo-kampanjen, ble det tydelig at kvinnekampen ikke er over. Mange møter fortsatt fordommer og hindre knyttet til kjønn, både på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig.

Til tross for at vi bor i et av verdens mest likestilte land, har også vi i Norge store kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Det er viktigere enn noen gang å sørge for en jevn fordeling av menn og kvinner på arbeidsplassen, både av økonomiske og trivselsmessige grunner.

Les også: Hvordan lykkes i dagens delingsøkonomi?

Balanse er nøkkelen til suksess

Det er store fordeler for bedrifter som oppnår en kjønnsbalanse på arbeidsplassen. Undersøkelser Sodexo har gjennomført viser at jevn kjønnsbalanse skaper større vekst. Den ideelle balansen ligger på en kjønnsfordeling mellom 40 og 60 prosent. Her er det viktig å presisere at det ikke handler om at det ene kjønnet er bedre enn det andre, men at kjønnsbalanse er nøkkelen til suksess. Dette innebærer bedre finansielle resultater, fornøyde ansatte og lojale kunder.

I tidligere nevnte undersøkelse er tallenes tale klar: Bedrifter med jevn kjønnsbalanse oppnår 5 % høyere merkevarebevissthet, 12 % bedre evne til å holde på kunder, 13 % høyere organisk vekst og 23 % høyere bruttofortjeneste. Og hvem kan vel ikke være enig i at dette er en god forretningssans?

Det starter i ledelsen

Som leder er det viktig å åpne for og oppmuntre til en åpen dialog og debatt rundt kjønnsfordeling på arbeidsplassen. Det er tross alt hos ledelsen forandring starter og god arbeidskultur har sitt utspring. Inkluderende ledere kan skape en økt følelse av tilhørighet blant de ansatte, som igjen fører til engasjement, produktivitet og til slutt et større kjønnsmangfold.

Hvordan kan jeg bli en inkluderende leder, spør du? Enkelt, du følger huskeregelen EACH:

  • Empowerment: Gi ansatte i bedriften mulighet til å utvikle og overgå seg selv.
  • Accountability: Vis tiltro til de ansatte ved å holde dem ansvarlige for egne resultater.
  • Courage: Ikke vær redd for å gjøre arbeidsoppgaver personlig, selv når det innebærer risiko.
  • Humility: Vær menneskelig – innrøm feil, aksepter og lær av kritikk og ulike synspunkter.

Ved å gi inkluderende ledere myndighet, kan bedrifter starte og endre den skjevheten og ekskluderingen som holder kvinner tilbake, og skape en mangfoldig arbeidsplass. Dette vil igjen føre til en sterkere, smartere og mer motivert arbeidsstyrke, og tydelige økonomiske fordeler for alle.

Les også: 5 ting du bør vite om generasjon Z

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Tilbake til listen