Trender på arbeidsplassen i 2017

02. mars 2017

Sodexo har identifisert ti trender fra arbeidsplasser i dag. Stikkord er roboter, personlig merkevarebygging og helse.

Trender på arbeidsplassen i 2017

Smidige organisasjoner: balansere hurtighet og stabilitet

Organisasjoner søker å være smidige i betydning av å finne balansen mellom hurtighet og stabilitet som er nødvendig for å respondere på omgivelser som hele tiden endres. De samme kravene stilles også medarbeiderne overfor noe som fører til at flere tyr til meditasjon og oppmerksomt nærvær for å være i balanse.

Mer samarbeid: innovasjon gjennom tilfeldige bekjentskaper

Den nye måten å jobbe i fellesskap i kontorlandskap er en måte å samarbeide på hvor virksomheter deler mer enn fysisk plass og ressurser. Det er en trend at man strukturerer samhandling på tvers slik at man sammen kan finne løsninger på komplekse problemer og utfordringer.

Grenseløse medarbeidere: forstå betydningen av migrasjon på arbeidsplassen

Selve spredningen og omfanget av relokalisering av arbeidstakere skaper nye muligheter for å demonstrere inkluderende lederskap ved å evaluere kompetansebehov, tilgjengelighet, fordeler ved plassering og effektiv kulturell integrering.

Roboter og hvordan de endrer måten vi jobber på

Vi har sett i flere år at roboter trer inn på arbeidsplasser og at kunstig intelligens har gjort at de kan ta over et økende antall arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av mennesker.

Læring mellom generasjoner: en ny modell for talentutvikling

Mennesker lever og jobber lengre og det gjør sitt til at virksomheter må tenke nytt når det kommer til tradisjonell læring hos de ansatte. Ansatte i alle generasjoner lærer av hverandre og deres erfaringer og driver frem en ny kultur for personlig utvikling.

Personlig merkevarebygging: nyttig for både arbeidstakere og arbeidsgivere

Personlig merkevarebygging er mer aktuelt enn tidligere og medarbeidere med et sterkt personlig varemerke skaper nye muligheter for virksomheter. Det må arbeidsgiveren forstå for å oppnå de positive fordelene som er knyttet til dette.

Ny definisjon av arbeidsplassen

Fra å fokusere på de fysiske omgivelser og teknologi til virtuelle arbeidsbetraktninger og fasiliteter. Hvordan medarbeiderne opplever sine omgivelser er nøkkelen til tilfredse medarbeidere. Ved å tenke design kan man optimalisere opplevelsen slik at den støtter medarbeiderne både på og utenfor arbeidsplassen.

Bærekraftig utvikling

Nye bærekraftsmål gjør at virksomheter og myndigheter må jobbe sammen for å oppnå målene som er satt. Måten virksomheter tolker og tilpasser sin praksis har en direkte effekt på om man oppnår målene som er satt og for å tilfredsstille behovene fra arbeidstakere som ønsker en positiv forandring.

Forstå den nye generasjonen av ”millenials”

Hvorfor må vi forstå den nye generasjonen av ”millenials”? Unge medarbeidere ser annerledes på det å arbeide. Innsikt i dette gir oss en klar indikasjon på hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut.

Helse 3.0: arbeidsplassen som en destinasjon for velvære

Vi beveger oss bort fra å fikse og forebygge helseproblemer, til å se på arbeidsplassen som en del av en sunn livsstil for medarbeiderne, deres familier og samfunnet for øvrig.

Last ned rapporten - engelsk (10 MB)

Tilbake til listen