Silje - Site Manager

Silje Alexandersen forteller at det er en veldig variert jobb å være Site Manager. Ingen dag er lik og man må takle utfordringer på strak arm. Det er akkurat slik arbeidshverdag Silje elsker!

Site Manager Sodexo

Døra mi er alltid åpen

‒ Hvor lenge har du jobbet i Sodexo?

‒ I ni år. Jeg startet som resepsjonist og jobbet som det i fire måneder før jeg ble Site Manager hos Ica. Jeg har vært Site Manager hos Canon de siste fire og et halvt årene og nå i mai starter jeg som Site Manager hos Coop.

‒ Hva slags bakgrunn hadde du før du startet i Sodexo?

‒ Jeg har treårig videregående skole og gått hotellfag på Næringsakademiet. I tillegg har jeg jobbet som renholder, resepsjonist og vært stedfortreder for noen som eide en herregård i Sverige. Egentlig har jeg jobbet innen de fleste avdelinger på hotell, unntatt på kjøkkenet.

‒ Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din som Site Manager på Canon?

‒ Jeg har det overordnende ansvaret og oppfølging av de ansatte.  Jeg har også ansvaret for regnskap og registrering både til Sodexo og til kunden. På Canon har Sodexo ansvaret for reisebestillinger, elektrisitet, resepsjon, sentralbord, renhold og kantine. Det er min oppgave å sørge for at alt går som det skal og setter blant annet inn vikarer ved sykdom. I min stilling på Canon er jeg veldig operativ og sitter også på sentralbord og i resepsjonen selv.

‒ Hva er dine sterkeste sider?

‒ Jeg har jobbet mye med å bygge opp teamet mitt. Jeg er mye rundt og snakker med de ansatte og er alltid tilgjengelig for dem. Hvis det er noe de vil prate om, er alltid døra mi åpen. Jeg gir også ros til de ansatte når de fortjener det. Ros tar jeg alltid i plenum, mens negative tilbakemeldinger tar jeg alltid med den det gjelder på tomannshånd. Jeg vil også si at jeg tar utfordringer på strak arm.

‒ Hva er de negative sidene med jobben din?

‒ Det hender jeg må ta upopulære beslutninger. Vi har hatt nedskjæringer hos oss, og heldigvis slapp vi å avskjedige noen da det løste seg på andre måter. Men det er klart at slike beslutninger må jeg ta i blant. Det er klart det er kjipt, men samtidig lærerikt. Jeg tar det som en utfordring.

‒ Hvordan vil du si at arbeidsdagen din er?

‒ Den er veldig variert. Jeg liker varierte arbeidsoppgaver.

‒ Føler du at du er god til å takle stress?

‒ Ja, det er jeg. Jeg har to små barn og føler at jeg klarer å balansere privatliv og jobb. Jeg jobber i utgangspunktet fra 08 til 16, men det hender at jeg må jobbe litt utover disse arbeidstidene. Jeg legger ikke alltid jobben helt vekk, og det hender jeg sitter og jobber litt på kveldene.

‒ Hvordan blir det å bytte jobb?

‒ Det blir en helt annen hverdag. Coop er mye større enn Canon. Arbeidsoppgavene blir mye av de samme, men det er klart det er en ny kunde og litt andre måter å gjøre ting på. Det blir spennende, fordi det er en helt nyopprettet stilling. Det betyr at jeg må gå opp løypa selv. Det er kjempespennende og jeg ser på det som en stor utfordring. Jeg liker utfordringer!

‒ Er målet ditt å klatre på karrierestigen i Sodexo?

‒ Kanskje, vi får se. Jeg tar en dag av gangen.

‒ Hvilke råd har du til andre Site Managere som er nye i stillingen?

‒ Møt opp med åpent sinn, vær tilgjengelig og få en god relasjon til dine ansatte. Vær imøtekommende og løsningsorientert. Har man et godt team bak seg, så klarer man det meste.