Renhold

Godt renhold bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen for dine ansatte, og det er viktig for å forebygge og hindre smittespredning. Jevnlig utført renhold bidrar også til å ta vare på bygningsmasse og inventar.

Miljøvennlig renhold

Våre kunder har i likhet med oss, et ønske om å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle metoder og redskap som tar hensyn til miljø, ergonomi og som gir kostnadseffektive løsninger. Vi bruker tørre renholdsmetoder der det er mulig og samarbeider med leverandører for å implementere nye kjemikaliefrie metoder for vedlikehold av gulv samt renholdsmaskiner som rengjør kun med vann.

Sodexo sin renholdtjeneste er Svanemerket. Det betyr at våre kunder kan være trygge på at vi utfører renholdstjenesten på en miljøvennlig måte, med minst mulig bruk av kjemikalier og ved å bruke andre mer miljøvennlige metoder. 

DIN TRYGGHET

Sodexo er godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet og Svanemerket på renholdstjenester. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (HMS) og ISO 14001 (miljø). 

HVORDAN PÅVIRKER VÅRE TJENESTER QUALITY OF LIFE?

Omfattende undersøkelser og 50 års erfaring gjør at Sodexo har god kunnskap om hvordan individer oppfatter livskvalitet. Sodexo har identifisert seks dimensjoner av livskvalitet som våre tjenester kan ha en reell og målbar effekt på.

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions