Teknisk drift

Sodexo tar hånd om teknisk drift av din eiendom. Vi utfører tilsyn, styring og vedlikehold av uteområder, bygninger og teknisk utstyr.

Planlegging, utførelse og rapportering av oppdrag gjøres i vår nettportal/håndholdte enheter der vi kan registrere utført arbeid og ta ut rapporter på hvilket arbeid som er utført på eiendommen.

Vi arbeider med:

  • Energistyring
  • VVS
  • Ventilasjon
  • Kjøleanlegg
  • Styringssystem/automasjon
  • Elektro

Teknisk drift

Relaterte tjenester:

Avfallshåndtering og gjenvinning

Avfallshåndtering og gjenvinning

En miljøbevisst bedrift har behov for en velfungerende kildesortering og avfallshåndtering. Sodexo tar hånd om din bedrifts behov.

Sikkerhet

Sikkerhet

Sodexo bidrar til å sikre verdier, eiendom, produksjon og tryggheten til de som ferdes i lokalene.

Utetjenester

Utetjenester

Vi sørger for at bedriftens uteområder tas hånd om og ser representative ut, sommer som vinter.

Vaktmester

Vaktmester

En vaktmestertjeneste som tar ansvar for alle faste gjøremål, ad hoc oppgaver og periodevise kontroller.

Se alle tjenester vi tilbyr bedrifter (private og offentlige virksomheter) >

Styringssystem

Styringssystem

Nettportal med informasjon, mulighet til å bestille tjenester, registrere henvendelser, rapportere avvik og ta ut rapporter.