Energy & Resources

Energy & Resources er et globalt segment som dekker kunder innen olje- og gassindustrien, prosjektering og byggeprosjekter, gruveindustrien og andre energiselskaper. Vi bidrar hos kunder i alle prosjektfaser, fra forskning og utvikling til transport og utvinning. Våre kunder er i byer, industriområder, øde områder og offshore.

Vi leverer et bredt utvalg av integrerte tjenester: anleggsutforming, administrative tjenester, lys, teknisk vedlikehold, sikkerhet, avfallshåndtering, måltidstjenester, trening, kulturelle aktiviteter, velvære, motivasjonsprogrammer med mer. Vårt mål er å gi trygge og komfortable forhold for de ansatte, både på jobb og i fritiden, og bidra til våre kunders resultater.

Segmentet Energy & Resources håndterer fire globale markeder:

Se hvordan Sodexo legger forholdene til rettene for mennesker som bor og jobber på ukonvensjonelle steder og sørger for at de føler seg trygge, komfortable og engasjert.

 

Livskvalitet for ansatte offshore

Mennesker som jobber offshore lever under helt spesielle forhold og Sodexo har god innsikt i hva som bidrar til deres livskvalitet.

Quality of Life - blogg

Blogg

Sodexo skal som leverandør av Quality of Life Services, forenkle og effektivisere våre kunders hverdag og bidra til deres verdiskapning. 

Lær mer om Quality of Life ved å besøke bloggen vår.