Kvalitet-, miljø - og arbeidsmiljøsertifisering

Sodexos virksomheter og tjenester i Norge er i sin helhet sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Sertifiseringen betyr at vi har et integrert styringssystem med felles og tydelige rutiner for kvalitetssikring, vårt bærekraftarbeid og for å sikre et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. Ledelsessystemet gjennomgås regelmessig gjennom egenkontroller, interne og eksterne revisjoner samt revisjon fra kunder.

Øvrige sertifiseringer og godkjenninger:

Sodexo og forretningsintegritet

Vi aksepterer ingen virksomhet noe sted i verden som ikke baserer seg på ærlighet og integritet. For å sikre Sodexos integritet i alle deler av virksomheten, følger vi strenge prinsipper som ble formulert i 2007 i Principles of Business Integrity, “Principles of Business Integrity.

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger