På DNB sitt hovedkontor i Bjørvika har Sodexo i samarbeid med DNB og Compax One TM testet en ny type avfallsbøtte som har redusert bruken av plastposer med 75%.

4000 mennesker har sin arbeidsplass på DNB-bygget. Sodexo har 30 renholdere i sving som rengjør totalt 85 000 kvadratmeter. I noen av de mest trafikkerte områdene fylles avfallsbeholderne på toalettene raskt opp, og posene blir byttet ut opptil flere ganger om dagen. 

Det tilsvarer mye plast og tidsbruk for renholderne. 

I samarbeid med DNB ble det gjennomført en pilot med beholdere fra Compax One. Målet var å redusere antall plastposer og ressursbruk. 

Compax one avfallsbeholder
Foto: Compax Solutions. Tidlig prototype av avfallsbeholderen Compax One TM.

Mindre ressurskrevende

Compax One™ er en komprimator for tørkepapir som reduserer avfallsvolumet med opptil 90%. På denne måten blir det plass til opptil 10 ganger mer avfall i hver plastpose, noe som drastisk reduserer tømmefrekvensen.

Plastbruk redusert med 75%

En test ble utført på 9 utvalgte toaletter, hvor 13 beholdere fra Compax One ble satt inn for å erstatte 23 tradisjonelle beholdere. Antall tømminger ble redusert fra 8573 til 564 noe som tilsvarer en reduksjon på 93,4 %.  Behovet for plastposer ble også redusert, tilsvarende plastavfall på 10 kg på to måneder.

Vegar Sandstrak er fagansvarlig på renhold i Sodexo:

Dette er en viktig del av Sodexos arbeid med å redusere bruken av plast og miljøpåvirkningen av våre tjenester. At besparelsen på plastposer var så stor som 75% var overraskende, men veldig positivt. I tillegg er dette tidsbesparende for våre renholdere som kan bruke tiden på andre oppgaver. Brukerne av toalettene er også fornøyd fordi toalettene alltid ser rene og ryddige ut. Dette har vært en vinn-vinn-situasjon for alle. 

Kilde: Compax One
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger