I Better Tomorrow Yearbook 2022 kan du lese om de ulike aktivitetene vi har jobbet med i 2022 for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

I flere år har Sodexo i Norge laget en samfunnsansvarsrapport, men fra 2022 lanserer vi en "Better Tomorrow Yearbook".

Bærekraftsarbeidet i Sodexo utgår fra vår globale bærekraftsplan Better Tomorrow 2025. Planen dekker alle FNs 17 bærekraftsmål og omfatter ni forpliktelser som er konkrete og målbare. Vi har et antall mål under alle 17 hovedmål og totalt har vi 114 delmål som vi jobber for å oppnå. 

Vi har integrert bærekraft i hele vår virksomhet og vår ambisjon er å på ulike måter bidra til kunders og medarbeideres livskvalitet gjennom å ta arbeidsgiveransvar, tilby bærekraftige og trygge løsninger som en del av vårt servicetilbud, utvikle nye, innovative tilpassede tjenester som imøtekommer behov i den nye normalen. Vi jobber for å bidra til å støtte våre kunder og samarbeidspartnere, å arbeide på en mer bærekraftig måte slik at de kan nå sine bærekraftsmål. Slik kan vi sammen bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål.

Her er noen eksempler på det vi har bidratt med i 2022:

  • HMS-arbeid som gir resultater
  • "Grønn" møtemat
  • Stop Hunger aktiviteter
  • Mangfold og inkludering
  • Partnerskap og nettverk
  • Tiltak for reduksjon av CO2-utslipp
  • Matsvinn

Alt dette og mer kan du lese i samfunnsansvarsrapporten 2022.

BT Yearbook Norge 2022

Klikk på bildet for å laste ned Better Tomorrow Yearbook som PDF (5 MB) 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger