DNB og Sodexo har signert en avtale om kantine-, renholds- og vaktmestertjenester for de neste 5 årene. Samarbeid, innovasjon og bærekraft er tre av fem satsingsområder i en av Norges største FM-kontrakter. DNB som kunde har valgt målstyring i stedet for detaljstyring som bærende prinsipp for samarbeidet.

I denne prosessen har vi sett etter en partner som vi kan jobbe tettere sammen med for å skape fremtidens arbeidsplassopplevelse, sier Ine Ljosland Strand, Divisjonsdirektør Technology & Services - Digital Enablement & Workspace

- Det er mange som kan levere gode tjenester innen mat, renhold og vaktmesteroppgaver, og en fornuftig kostnadsstruktur må naturligvis alltid jobbes frem. Disse to områdene har Sodexo levert på de årene vi har samarbeidet på DNBs hovedkontor i Bjørvika. Det er imidlertid utfallet av tjenestene som skal være vårt fokus som kunde, og det handler om å skape attraktive arbeidsplasser for våre nåværende og fremtidige medarbeidere. Derfor har vi høyere ambisjoner med dette partnerskapet enn selve tjenestene, og har sammen med Sodexo satt samarbeid, bærekraft og innovasjon høyt på agendaen, sier Ine Ljosland Strand, Divisjonsdirektør Technology & Services - Digital Enablement & Workspace. 

Fokus på bærekraft i leveransene, eksempelvis flere plantebaserte menyer, behovsbasert renhold, synergier på tvers av fagområde og miljømessige tiltak, vil følges opp aktivt ved egne måltall (KPIer). I tillegg har partene fokus på sosial bærekraft for sammen å bidra til mangfold, både i form av en god kjønnsbalanse, inkluderingsarbeid, og kompetanseheving på alle nivå. 

Partene har etablert et innovasjonsfond som skal brukes til å utforske nye og bedre måter å jobbe på både når det gjelder automatisering og effektivisering.  

Det er først og fremst det at vi sammen går så tydelig ut og stimulerer til innovative holdninger og forslag i det daglige arbeidet som vil være drivkraften bak denne tankegangen. Det kan være alt fra bedre løsninger for å redusere matavfall i hele verdikjeden, til nye løsninger med enklere digitalt grensesnitt som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for våre medarbeidere både hos oss og hos DNB, sier Thomas Havnegjerde, administrerende direktør i Sodexo AS.

- Gjennom pandemien har vi sett hvordan et tett samarbeid med DNB som kunde har vært helt nødvendig for å tilpasse oss alle endringene. Fremover er det fremdeles mye som er usikkert, men vi vet allerede nå at fremtidens arbeidsplassopplevelse blir annerledes enn den nåværende. Flere vil jobbe mer fra hjemmekontor eller et tredje sted som f.eks. på co-working space eller hos kunde, og når man kommer på jobb blir det viktig at arbeidsplassen oppleves attraktiv og relevant. Dette ser vi også hos våre store kunder globalt, og her kan Sodexo tilføre innsikt, innovasjonsvilje og implementeringsevne, avslutter Havnegjerde. 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger