Sodexo har erstattet flere engangsartikler i plast med mer bærekraftige alternativer.

  • Sodexo har nådd en viktig milepæl i vår forpliktelse til å prioritere bærekraftige alternativer til plast for engangsartikler i vår virksomhet
  • Vi går lengre enn det som er kravet i den europeiske lovgivningen som snart trer i kraft, ved å fjerne takeaway poser i tillegg til sugerør, tallerkener, bestikk og rørepinner

Sodexo Norge har fjernet de viktigste engangsartiklene i plast fra vår alle våre kantiner, personalrestauranter, kaffebarer og offshore. Samtidig har vi gjort tilgjengelig engangsartikler av tre-, papir-, papp- eller fiberbaserte materialer for takeaway-poser, sugerør, tallerkener, bestikk og rørepinner. 

På europeisk nivå er Sodexo det største matselskapet som har gjennomført en slik forpliktelse, og selskapet går nå lengre enn det som er kravet i direktivet fra EU om fjerning av enkelte engangsartikler i plast som trer i kraft 1. juli 2021. 

Vi betjener over 100 millioner forbrukere verden over, og vi spiller en sentral rolle i den globale innsatsen for å redusere bruken av engangsplast. Vi har i økende grad en sirkulær tilnærming i vår virksomhet for å sikre god håndtering av avfall og at minst mulig går til spille, sier Randi Daltveit som er Head of Supply Management.

Sodexo utfaser nå gjenværende lager av engangsartikler i plast i Norge og Europa. 

Sodexo samarbeider tett med lokale myndigheter, kunder og leverandører om gjenbrukbare alternativer og økt grad av gjenvinning på våre lokasjoner. For gjenværende plastartikler som brukes i matproduksjonen og servering, jobber Sodexo for å finne bærekraftige alternativer.

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger