Sodexos aller første “medarbeiderpanel” ble gjennomført fredag 10. juni.

Deltakerne i medarbeiderpanelet ble trukket ut gjennom et tilfeldig utvalg, som siden er justert noe slik at det ble en representativ fordeling av ulike ansatte. Panelet gjenspeiler Sodexos mangfold både i kjønn, alder, bakgrunn, ansiennitet og tjenesteområde. I løpet av en halv dag fikk 15 medarbeiderne dykke ned i Sodexos strategi og i grupper diskutere temaer som arbeidsmiljø, innovasjon og bærekraft. Utfallet av disse diskusjonene ble formulert i en rekke anbefalinger som ble overrakt ledergruppen som nå skal gjennomgå forslagene, og prioritere noen tiltak som det skal jobbes videre med.
 
Thomas Havnegjerde er administrerende direktør:

Dette er en viktig investering vi gjør, og panelets anbefalinger er en viktig brikke som skal bidra til at vi i Sodexo lykkes med å utvikle oss videre og nå de målene vi har satt oss.

Verdens første medarbeiderpanel?

Selve medarbeiderpanelet ble gjennomført av SoCentral som har lang erfaring med å organisere og lede prosesser der mange er med å løse ting i fellesskap. SoCentral har gjennomført flere borgerpanel, det er en prosess der innbyggere tas med på råd FØR politikken er ferdig utformet, og innbyggere kommer med anbefalinger som hjelper administrasjonen og politikere til å ta vanskelige beslutninger. Men dette er første gang de har gjennomført et slikt panel blant ansatte i en bedrift.
 
I et selskap som Sodexo er det viktig å involvere alle medarbeidere i arbeidet med å utvikle selskapet, og spesielt de som er i kontakt med våre kunder og gjester hver eneste dag. Den kunnskapen og innsikten førstelinjemedarbeiderne og operative ledere har, er avgjørende for at vi skal fokusere på de riktige og viktige tingene.

Satte ord på felles utfordringer 

Å bli involvert på denne måten er også noe de ansatte setter pris på. Tilbakemeldingene fra deltakerne etter denne dagen var veldige positive og de satt pris på å diskutere temaer som kan påvirke deres egen arbeidshverdag, alle i Sodexo og våre kunder og gjester. 
 
Mahine Stewart har vært i Sodexo i 9 år og jobber nå som resepsjons- og campuskoordinator i Sodexo:

Jeg syntes det var et kjempefint og veldig konstruktivt møte. Det var flere ting som slo meg, det ene var at det føltes godt å møte kollegaer og snakke sammen. Det var interessant at nesten alle opplevde de samme utfordringene, uansett om de jobbet med renhold, kantine eller facility management. Det kom mange gode forslag så det blir spennende å se om noe av det blir tatt i bruk. Flere slike samlinger ble ønsket av mange av deltagerne, meg selv inkludert.

Ingunn Anthonsen er leder for personalrestaurant og hun har jobbet i Sodexo i 22 år:

Jeg syntes dette var en fin opplevelse og jeg fikk med meg mye inspirasjon. Det var godt og trygt å snakke med de andre som var på gruppen. Det var gode temaer som ble tatt opp og vi fikk snakket ordentlig sammen i gruppen. Det at Sodexo setter sammen et slikt panel tror og håper jeg ble, og vil bli, veldig nyttig for både ledelsen og resten av medarbeiderne i Sodexo.

Gode diskusjoner under medarbeiderpanelet

Gruppearbeid under medarbeiderpanelet

Medarbeidere gir innspill til strategiarbeidet

Foto: Simen Otnes, SoCentral

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger