Sodexo AS innfører fra 1.1.2022 forskuttering av sykepenger for alle ansatte.

Renholder Sodexo– Vår ambisjon er å være en attraktiv arbeidsgiver på mange plan. Her kan vi bidra til at de som blir langtidssyke får en bekymring mindre, sier HR-direktør Bjørn Bjørnsson. – De fleste av oss har faste trekk som bolig- og billån, barnehage osv rundt lønningsdatoen. Utbetaling på fast dato skaper forutsigbarhet for de av våre medarbeidere som er langtidssyke, så får vi som arbeidsgiver heller ta noe mer administrasjonsjobb. Da vi behandlet saken internt var det full enighet om at det er slik en moderne arbeidsgiver skal være. Så vil vi i Sodexo oppfordre NAV til å være raske med å refundere bedriftene slik at vi som er arbeidsgivere ikke får unødig likvidbelastning.
 
Som kjent ble partene i tariffoppgjøret 2020 enige om at det ikke er anledning til å forskjellsbehandle ansatte ved forskuttering av sykepenger. Enten må alle få sykepenger utbetalt av bedriften, eller så må alle gå via NAV etter arbeidsgiverperioden. 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger