I vår samfunnsansvarsrapport for 2021 kan du lese om hvilke aktiviteter vi har gjennomført det siste året.

Bærekraftsarbeidet i Sodexo utgår fra vår globale bærekraftsplan Better Tomorrow 2025. Planen dekker alle FNs 17 bærekraftsmål og omfatter ni forpliktelser som er konkrete og målbare. Vi har et antall mål under alle 17 hovedmål og totalt har vi 114 delmål som vi jobber for å oppnå. 

Vi har integrert bærekraft i hele vår virksomhet og vår ambisjon er å på ulike måter bidra til kunders og medarbeideres livskvalitet gjennom å ta arbeidsgiveransvar, tilby bærekraftige og trygge løsninger som en del av vårt servicetilbud, utvikle nye, innovative tilpassede tjenester som imøtekommer behov i den nye normalen. Vi jobber for å bidra til å støtte våre kunder og samarbeidspartnere, å arbeide på en mer bærekraftig måte slik at de kan nå sine bærekraftsmål. Slik kan vi sammen bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål.

Her er noen eksempler på det vi har bidratt med gjennom det siste året:

  • Miljøgevinst ved gjenbruk av IT-utstyr
  • Kantine sertifisert på plantebasert mat
  • Økt bruk av klimakalkulerte retter
  • Bærekraftige matinnkjøp
  • Redusert bruk av rødt kjøtt
  • Tiltak for reduksjon av CO2-utslipp
  • Matsvinnsresultater
  • Miljøvennlig renhold
  • Mangfoldsresultater

Alt dette og mer kan du lese i samfunnsansvarsrapporten 2021.

Forside CSR rapport

Last ned samfunnsansvarsrapporten som PDF (6MB)

Åpne rapporten i nettleser 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger