Sodexo klatrer til 4. plass på den norske likestillingsindeksen SHE Index powered by EY.

SHE Index som ble lansert i 2018, måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskaper, den oppfordrer til å fokusere på mangfold og inkludering i ledelsen og blant medarbeidere, lik kompensasjon og balanse mellom arbeid og privatliv. Sodexo deltok for første gang i 2021 og gikk den gang rett inn på en god 9. plass. Indeksen er også et godt verktøy for å kartlegge hvilke områder vi kan bli bedre på, og det er nettopp dette vi har brukt for å utvikle oss videre og vi er derfor fornøyde med å klatre til en fin 4.plass blant de 110 selskapene med mer enn 50 ansatte som er med.  

Å jobbe for like muligheter for alle, er en etisk forpliktelse vi har, men flere undersøkelser viser også at selskaper med kjønnsbalanse presterer bedre; det gir bedre vekst, bedre resultater, mer fornøyde ansatte og lojale kunder.  

Kirstine Holst er direktør for bærekraft i Sodexo:

Sosial bærekraft i arbeidslivet handler mye om å gi like muligheter til alle. Her har vi alle fortsatt en jobb å gjøre i forhold til våre egne bevisste og ubevisste holdninger, og det å jobbe aktivt med å løfte frem underrepresenterte grupper i det enkelte arbeidsmiljø og i ledelse generelt. I Sodexo Norge må vi fremdeles ha dette på toppen av agendaen selv om vi gjør mye systematisk og godt grunnarbeid. Å få 4. plass på SHE Index forplikter!

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger