Sodexo opprettholder 9.plassen på den norske likestillingsindeksen SHE Index powered by EY.

SHE Index som ble lansert i 2018 måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskaper, den oppfordrer til å fokusere på mangfold og inkludering i ledelsen og blant medarbeidere, lik kompensasjon og balanse mellom arbeid og privatliv. Sodexo deltok for første gang i 2021.

SHE Index 2022 Rapport > 

Se hele listen >

Fokus på feminine og maskuline lederegenskaper

Erica Engstrøm er assisterende Site Manager på Sodexos største lokasjon i Norge hvor Sodexo har rundt 100 medarbeidere. 

Jeg føler meg heldig som jobber i en bedrift som jobber aktivt med mangfold og inkludering og som tydelig kommuniserer sine verdier. Før jeg begynte å jobbe for Sodexo reflekterte jeg ikke like mye over dette som jeg gjør i dag.

Lederteamet som Erica er en del av består av 70 % kvinner. Erica og hennes kvinnelige kollegaer er bevisst på at den feminine omsorgsdelen er viktig, men den skal ikke ta helt over.

I dag tror jeg det er viktig for alle ledere, uavhengig av kjønn, å bekrefte balansen mellom det feminine og maskuline i sitt lederskap. Spesielt viktig er det i vår bransje der vi er avhengige av å skape stabile og gode team for å lykkes.

Erica og Christian to ledere for Sodexo
Erica Engstrøm og hennes nærmeste kollega og leder Christian Pottmeyer.

I følge Erica er relasjonsbasert ledelse på mange måter nøkkelen til suksess. 

Teamet hun er en del av har jobbet tett sammen i flere år og bygget trygge relasjoner basert på tillit. De tør å være sårbare og det er stor takhøyde. Det mener Erica skaper gode forutsetninger for kollegaene og teamet, fordi det har generert gode initiativ, ansvarlighet og gode resultater. 

Hvorfor kjønnsbalanse er viktig for Sodexo

Det er store fordeler for bedrifter som oppnår en kjønnsbalanse på arbeidsplassen. En stor undersøkelse som Sodexo gjennomførte i 2018 blant 50 000 ledere verden over, viser at selskaper med en kjønnsbalanse mellom 40-60 har bedre vekst, bedre resultater, mer fornøyde ansatte og lojale kunder. 

Les mer: Kjønnsbalanserte team presterer bedre >>

Thomas Havnegjerde er administrerende direktør for Sodexo i Norge og han sier: 

Vi har jobbet for å sette sammen en toppledergruppe med kjønnsbalanse 60-40 og i dag er fire av syv medlemmer i ledergruppen kvinner. Undersøkelser som den Sodexo foretok i 2018 viser at selskaper med kjønnsbalanse i ledelsen presterer bedre på mange områder. Motivasjonen bak ambisjonen stikker derfor dypere enn den moralske forpliktelsen. Det handler om hva som er smart å gjøre forretningsmessig.

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger