I juni har Sodexo hatt tre ulike arrangementer under paraplyen STOP Hunger Servathon. Servathon arrangeres årlig og engasjerer Sodexos medarbeidere til å gjøre et samfunnsbidrag ved å stille opp som frivillig, gjøre en innsats for andre og samle inn midler til et formål. 

Første uken i juni arrangerte Sodexo i samarbeid med vår kunde Anthon B. Nielsen en pop-up middag for ukrainske flyktninger i Oslo. Over 60 kvinner, barn og noen menn fikk servert god suppe og kake. Arrangementet var vellykket og vi planlegger nå flere «pop-up food & friends» for ukrainere høsten 2022 sammen med flere samarbeidspartnere. 

Kvart million til utstyr for barn og unge

Sodexo har hatt et mangeårig samarbeid med Kirkens Bymisjon som jobber med en rekke utsatte grupper i samfunnet. Frivillige på grillfest

En onsdag midt i juni arrangerte Sodexo en grillfest til inntekt for Skattkamrene til Kirkens Bymisjon. Barn som kommer til Norge som flyktninger har sterke opplevelser med seg, og har et spesielt behov for aktiviteter når de oppholder seg på flyktningmottakene. I forbindelse med krigen i Ukraina har det derfor blitt et behov for å trappe opp Skattkammerne. 

Sodexo samlet inn 9 000 kr ved salg av grillmat, drikke, loddsalg og salg av ostepakker på grillfesten. I tillegg har Sodexo donert 250 000 kroner. 

Midlene vil blant annet gå til å anskaffe mer utstyr for å møte opptrappingen av aktiviteter hos Skattkammerne. Det vil være flere biler og tilhengere for å kunne bli mobile til og fra mottak som ligger et stykke unna de etablerte utlånssentralene. I dag finnes det 22 slike skattkamrene rundt om i landet.

God stemning på omsorgsbolig for tidligere rusavhengige

Sommerfesten på Enga har blitt en tradisjon, og frivillige fra Sodexo sørget for mat til 40 gjester på årets sommerfest. Hagen var pyntet til fest og beboere og ansatte hygget seg med god mat i sola som tittet fram akkurat når arrangementet startet. Enga er et bo- og omsorgstilbud for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet har behov for ekstra oppfølging. 

Ingunn Kolltveit i Kirkens Bymisjon sier: 

Sodexos bidrag betyr så mye. Både det rent praktiske som gjør selve arrangementet mye enklere for de ansatte, men kanskje enda viktigere er verdien av at dere er til stede på Enga denne dagen. Å vite at dere kommer, år etter år, og bryr dere om menneskene på Enga, det setter vi stor pris på.

Vi hadde ikke klart dette uten våre viktige støttespillere. Tusen takk til de mange frivillige fra Sodexo som har vært involvert i planlegging, servering og produksjon av mat. Og en stor takk til våre samarbeidspartnere; Nærbakst, Nortura, Leske, Lerøy, Coca-Cola, Onna, Engrosfrukt og Tine. 
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger