Fem fallgruver ved hybridarbeid og slik unngår du de

Published on : 30.08.21
 • Denne høsten snakker alle om hybridarbeid, og de fleste virksomheter har åpnet for at medarbeiderne kan kombinere hjemmekontor og arbeid på kontoret. Men er dette utelukkende positivt?

  Last ned rapport: Fem fallgruver ved hybridarbeid og slik unngår du de (ENG, 1MB) 

  Pandemien har hatt en stor innvirkning på livet vårt på mange måter. Hjemmekontor har blitt en del av hverdagen og vi har oppdaget en rekke fordeler ved å jobbe hjemmefra. Nå åpner kontorene igjen, men flere undersøkelser som er gjort tyder på at mange bedrifter vil praktisere en hybridmodell hvor man kombinerer arbeid på arbeidsplassen med å arbeide hjemme eller et tredje sted som for eksempel hytta. Dette er en ny arbeidsform for både medarbeidere og bedriften og den kommer ikke uten utfordringer. En ny rapport som er utarbeidet av Sodexo i vårt naboland beskrives fem problemer som kan oppstå ved hybridarbeid og hvordan virksomheter kan jobbe for å motvirke de. 

  Når bedrifter har blitt spurt om arbeidslivet etter pandemien sier en stor andel bedrifter at det vil være en kombinasjon av arbeid på arbeidsplassen og hjemme. Å tilby fleksibilitet til sine ansatte vil være et konkurransefortrinn for bedrifter, og mange ansatte vil kreve å ha mulighet for å jobbe andre steder enn kontoret. Å innføre en hybridmodell krever mer enn en beslutning om å la ansatte jobbe helt eller delvis hjemmefra. 

  Som en av verdens største arbeidsgivere med over 400 000 medarbeidere, har Sodexo kartlagt problemene som følger med en hybridmodell. Disse problemene har vi presentert i en rapport hvor vi også beskriver løsninger som må på plass for at hybridarbeid skal fungere godt. Det er lederne som står overfor de største utfordringene ettersom de er ansvarlige for både de ansattes trivsel og selskapets suksess.

  Det er åpenbart at vi går mot et mer fleksibelt arbeidsliv etter pandemien, og at de aller fleste virksomheter vil velge en hybridmodell. I utgangspunktet er det positivt, men samtidig ser vi en risiko for at modellen kan skape en rekke nye problemer. Ved å løfte frem problemene, vil vi hjelpe arbeidsgivere med å unngå de største fallgruvene og legge til rette for en hybrid arbeidsplass som fungerer, sier Johanna Langer, Business Transformation Lead i Sodexo.

  For å være forberedt på overgangen og endringer i behov, i egen organisasjon og for å støtte våre kunder, har Sodexo laget en sjekkliste over tiltak vi anbefaler for en vellykket hybrid arbeidsmodell.

  1. Full inkludering – like vilkår og muligheter for å delta

  Større fleksibilitet og arbeid på distanse skal ikke føre til dårligere vilkår og karrieremuligheter. Det er en risiko for ekskludering av ansatte som i stor grad jobber eksternt, samtidig som tilstedeværelse på kontoret belønnes. For å motvirke ekskludering må mulighetene og betingelsene være like gode, uavhengig av hvor du jobber eller hva dine behov er. Prestasjon må belønnes, ikke fysisk tilstedeværelse. Det kan være behov for ekstra innsats for å fylle gapet mellom den fysiske og digitale arbeidsplassen. Investeringer i teknologi og et nytt perspektiv på tilgjengelighet er viktig for at en hybrid arbeidsplass skal være inkluderende.

  2.  Bygg en omni-kultur sammen

  Hybridmodellen kan være en utfordring for å opprettholde en god bedriftskultur. Det er en risiko for at det opprettes klynger med egne kulturer; de som jobber på kontoret, de som jobber hjemme og de som veksler mellom ulike arbeidsplasser. Derfor må vi bygge en ny kultur som ikke utelukkende er koblet til den fysiske arbeidsplassen, men som er uavhengig av fysisk sted og tid og som omfatter alle som jobber i selskapet. Å sikre at forutsetninger, aktiviteter, involvering osv er felles for alle medarbeidere er viktig i begynnelsen i tillegg til å involvere de ansatte i kulturbyggingen.

  3. Hybridmodellen krever en ny form for ledelse

  Hybridmodellen betyr nye og store utfordringer for ledelse. Møtekultur, rutiner og standarder som er tilpasset at alle er fysisk på samme sted, er ikke kompatibelt med en hybridmodell og må tilpasses. Ledere som har ansatte både på kontoret og andre steder, må derfor tenke over hvordan man kan få en god dynamikk i teamet og hvordan man skal få alle til å trives. Det kreves også større grad av selvledelse fra medarbeiderens side. Derfor er det viktig å investere i kompetanseutvikling og opplæring innen ledelse, fjernledelse og helse.

  4. Lag en arbeidslivsstrategi

  Den enkelte medarbeiders behov er ikke nødvendigvis samsvarende med teamet eller virksomhetens behov når det kommer til hybridarbeid. En utfordring kan oppstå når teammedlemmene har ulike preferanser, og medarbeiderne vil jobbe hjemme på ulike dager. Noe som også er viktig for en god dynamikk er en miks av medarbeidere med lengre erfaring som kan veilede de som er mindre erfarne, som også kommer med ny innsikt og ferdigheter. For å skape en god balanse i hybridarbeidet er det viktig å ha en gjennomarbeidet arbeidslivsstrategi der både medarbeidernes og bedriftens behov er ivaretatt. 

  5. Optimalisering av lokalene og mer fleksible løsninger

  Dersom alle ønsker å jobbe på kontoret på samme dager vil det oppstå problemer hvis bedriften har minsket lokalene. Løsningen kommer antagelig å være en endring og optimalisering av lokalene, og så se på hvordan medarbeiderne reagerer for å tilpasse innkjøp og tjenester etter dette. Det er viktig å ta med i betraktningen at kontorets funksjon vil endre seg og derfor kreve mer tilpasningsdyktige løsninger og teknologi. Fleksible løsninger når det gjelder lunsj, facility management og lokaler vil være et viktig skritt mot en optimalisert arbeidsplass. 

  Last ned rapport: Fem fallgruver ved hybridarbeid og slik unngår du de (ENG, 1MB) 

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger