Slik ivaretar Sodexo helse og sikkerhet med 3 sjekkpunkter: kompetanse

Published on : 08.09.21
 • Visste du at hvert år er det 340 arbeidsulykker verden over?

  I Sodexo mener vi at ulykker kan forebygges og vår ambisjon er null ulykker. For å klare det så jobber vi med en sikkerhetskultur for at alle våre ansatte skal komme trygt hjem fra arbeid hver eneste dag.

  En av måtene vi gjør dette på er å sikre at våre ansatte kjenner til og følger Sodexos ‘3 sjekkpunkter for sikkerhet’. Det er tre spørsmål man alltid skal spørre seg selv før man starter på en oppgave:

  1. Vet jeg hvordan jobben skal utføres?
  2. Har jeg riktig utstyr?
  3. Er omgivelsene sikre?

  I tillegg til å følge strenge sikkerhetsprosedyrer og rapportering av hendelser, farlige observasjoner og nesten-ulykker, oppfordrer vi ansatte til å innføre ytterligere tiltak for å forbedre sikkerheten på sin arbeidsplass. 

  For at medarbeideren skal vite hvordan jobben utføres så det grunnleggende å få god og riktig opplæring. Det er Sodexos ansvar som arbeidsgiver å sørge for at medarbeiderne vet hvordan jobben skal utføres på en sikker måte. 

  Derfor er HMS-opplæring  obligatorisk for alle ansatte

  Den første delen av HMS-opplæring er en generell opplæring i Sodexo sitt HMS-arbeidet. Her får de ansatte en innføring i HMS-kulturen i Sodexo, Safety Nets (verktøyet Sodexo har for å forebygge at en risiko resulterer i en ulykke), vernetjenesten, beredskap og varsling. Del 2 er en årlig sikkerhetsopplæring, gjennomgang av rutiner og verneutstyr som gjennomføres på hver enkelt arbeidsplass.

  I regnskapsåret 2020-2021 hadde vi fire ulykker i våre kantiner som førte til fravær. Tre av disse kunne vært unngått dersom medarbeideren hadde fulgt våre rutiner og utført oppgaven slik de har blitt opplært til. Den fjerde ulykken skyldtes at medarbeideren var uoppmerksom. 

  Risikoanalyse er et verktøy vi bruker aktivt for å kartlegge og vurdere alle farer og problemer samt vurdere risikoen knyttet til alt arbeid vi gjør. Alle Sodexo sine kontrakter gjennomfører egne risikoanalyser. Ved å følge risikoanalysen og de foreslåtte tiltak vil dette også bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser.

  Vi har flere eksempler på tiltak som er innført etter ulykker vi har hatt i Sodexo og for å unngå at det samme skjer igjen. 

  Et eksempel  på en hendelse som er knyttet til spørsmålet «vet jeg hvordan jobben skal utføres» er fra et par år tilbake da en medarbeider på et av våre kjøkken skulle fikse en del på en stavmikser som hadde løsnet. Den ansatte tok venstre hånd ned for å feste den løse delen uten å ta den høyre hånden bort fra start/stopp knappen. Maskinen starter igjen i det knivdelen festes og den ansatte får dype kutt i håndflate og to fingre. Denne ulykken hadde vært unngått dersom støpslet hadde blitt tatt ut. Som et direkte tiltak etter denne hendelsen har håndtering av stavmikser blitt tatt inn i risikoanalysen for kantiner som bruker dette utstyret. 

  Les mer om vår helse- og sikkerhetskultur
   

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger