Safety Ambassador sørger for smittevernet på arbeidsplassen

Sodexo tilbyr trygg håndtering av smittevern på arbeidsplassen

Published on : 21.03.21
 • Den nye tjenesten heter Safety Ambassador, og sørger for at arbeidsplassen alltid har en ressursperson tilgjengelig for å sikre gode smitteverntiltak.

  Mange ansatte gleder seg til å komme fysisk tilbake på jobb, men flere uroer seg for smittefaren knyttet til arbeidsplassen. Ved å tilby bedrifter en Safety Ambassador bistår Sodexo i utfordringene rundt smittevern, og legger til rette for en trygg tilbakevending til kontorlokalene.
  Marianne Dahle har rollen som Safety Ambassador på hovedkontoret til et stort oljeselskap i Stavanger. Dahle er opptatt av en sunn livsstil, og ikke minst trygge og smittefrie arbeidsplasser.

  – Folk verdsetter veldig at det er ordnede forhold, og vissheten om at man kommer til en trygg arbeidsplass som er godt tilpasset koronasituasjonen, forteller Dahle.

  Både rådgivende og praktisk arbeid

  En Safety Ambassador fra Sodexo har kompetanse innen HMS, og foretar en risikoanalyse og foreslår tiltak som skal redusere risiko og sårbarhet i din bedrift. En av de viktigste funksjonene er å fungere som veileder for korona-relaterte spørsmål på arbeidsplassen.

  – Tjenesten går blant annet ut på å bistå og være tilgjengelig for spørsmål ved behov, sier Dahle.

  Arbeidsgivere har plikt til å forebygge smittespredning på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet vil jevnlig besøke bedrifter for å vurdere om smitteverntiltakene på ulike arbeidsplasser holder mål. Med en Safety Ambassador kan bedriften vise til konkrete tiltak som er gjort på bakgrunn av den faglige risikoanalysen – noe som er spesielt viktig når bedrifter etter hvert returnerer til sine kontorlokaler. I tillegg gjør en Safety Ambassador en rekke praktiske grep for å gjennomføre og opprettholde de fysiske tiltakene på arbeidsplassen.

  – I kontorlokalene er jeg blant annet med på å ta hånd om skiltmarkeringer og plassering av stoler i riktig avstand til hverandre. Jeg ser også til at renholdet er godt nok og at vi har nok håndsprit tilgjengelig, sier Dahle.

  Koronasituasjonen endrer seg stadig, og derfor endres også nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern fortløpende. Med en Safety Ambassador fra Sodexo kan man være trygg på at de gjeldende retningslinjene følges til enhver tid.

  – Det er viktig at skiltmarkeringer, stolplasseringer også videre forblir riktige selv om retningslinjene endrer seg. Jeg er med på å sikre at tiltakene blir opprettholdt og tilpasset, fortsetter Dahle.

  Avgjørende å ta ansvar i tiden fremover

  Med en usikker fremtid i vente er det viktigere enn noen gang å ta sin del av ansvaret.

  – Sammen må vi ta smittevern på alvor, ikke gi opp og se fremover. Det kan eksempelvis komme nye utbrudd eller nye mutantversjoner av viruset som vi må forholde oss til, forteller Dahle.

  Covid-19 har endret hverdagen for de fleste av oss, men god håndtering av smittevern gir også gode resultater.

  – Det er gledelig å se at tiltakene fungerer og at ting går bra på arbeidsplassene. Det er en stor ting i seg selv, selv om det tar tid, sier Dahle.

  – Det skal være trygt å gå på jobb, og en Safety Ambassador fra Sodexo bistår sterkt til nettopp dette, avslutter Dahle.

  Les mer om Safety Ambassador 

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger