Gå til innhold Gå til hovedmenyen Gå til søk

Styring og ansvarlig praksis

Vår forpliktelse til samfunnsansvar er en styrke vi har som også oppfyller våre interessenters forventninger og bidrar i våre prestasjoner globalt. Derfor er våre etiske prinsipper og samfunnsansvar en integrert del av vår drift og virksomhet og vi bruker de strategisk i forhold til våre partnere.

Vår tilnærming

Ansvarlig styring

Ledere på alle nivåer er involvert i vårt bærekraftsarbeid. De støtter opp om og øker bevisstheten rundt våre initiativer og sørger for å implementere de i virksomheten.

Les mer

Etikk og ansvarlig forretningspraksis

Våre medarbeidere er vår største ressurs og bringer til livs våre verdier som er serviceinnstilling, lagånd og utvikling. Alle medarbeidere forventes å forstå og etterleve våre etiske prinsipper.

Les mer

Våre relasjoner til interessenter

Sodexos suksess som arbeidsgiver, tjenesteleverandør og samfunnsaktør er avhengig av vår evne til å bygge varige relasjoner med våre interessenter på mange områder.

Les mer

Speak Up

Sodexo Speak Up gir medarbeidere og partnere til Sodexo en kanal inn hvor de kan rapportere aktivitet som ikke er i henhold til vår Code of Conduct - helt konfidensielt. Alle innrapporteringer vil bli nøye gjennomgått.

Les mer

Ønsker du å kontakte oss?

Sodexo Norge

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo

Samfunnsansvarsrapport 2020