SODEXO bygger sterke, varige relasjoner med sine kunder, partnere, forbrukere og medarbeidere, basert på gjensidig tillit: å sørge for at deres personlige data er trygge og forbli konfidensielle er en absolutt prioritet for SODEXO.

SODEXO overholder alle europeiske og lokale forskrifter og lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.

SODEXO håndhever en meget streng personvernpolicy for å garantere beskyttelse av personopplysningene til de som bruker nettstedene og andre applikasjoner:

 

HENSIKTEN MED DENNE POLICY

SODEXO tar beskyttelsen av dine personlige data veldig alvorlig.

Vi utviklet denne policyen for å informere deg om vilkårene vi samler inn, behandler, bruker og beskytter dine personlige data under. Vennligst les den nøye for å gjøre deg kjent med kategoriene av personopplysninger som er gjenstand for innsamling og behandling, hvordan vi bruker disse dataene og hvem vi sannsynligvis vil dele dem med.

Denne policyen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan komme i kontakt med oss ​​for å utøve disse rettighetene eller stille oss spørsmål du måtte ha angående beskyttelse av dine personopplysninger.

Denne policy er en integrert del av Vilkår og betingelser på nettsiden.

INFORMASJON OG KONTAKTOPPLYSNINGER OM DEN ANSVARLIGE

Den ansvarlige for personopplysninge er: Sodexo AS (org.nummer 932 144 336), PB 322 Lilleaker, 0283 Oslo

DEFINISJONER

“Personopplysninger ”: alle opplysninger knyttet til en identifisert fysisk person eller en som kan identifiseres direkte eller indirekte ved henvisning til et identifikasjonsnummer eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for denne personen.

“oss” eller “vår”:  Sodexo AS (hereinafter “Sodexo ”),

“du”:  enhver bruker/besøkende på nettsiden.

“nettside”: nettsiden no.sodexo.com tilgjengelig på www.sodexo.no.

 

INNSAMLING OG KILDE TIL PERSONDATA

Vi vil mest sannsynlig samle inn personopplysningene dine direkte (spesielt via datainnsamlingsskjemaene på nettstedet vårt) eller indirekte (spesielt via våre tjenesteleverandører og/eller teknologier på nettstedet vårt)

Vi forplikter oss til å innhente ditt samtykke og/eller å tillate deg å nekte bruk av dataene dine til bestemte formål når det er nødvendig

Du vil under alle omstendigheter bli informert om formålene som dataene dine skal samles inn til via de ulike online datainnsamlingsskjemaene og via Cookie Policy.

TYPER PERSONDATA INNHENTET OG BRUKT AV OSS

Vi kan spesifikt samle inn og behandle følgende typer personopplysninger:

Personopplysninger identifisert med en stjerne i datainnsamlingsskjemaene er obligatoriske, da disse er nødvendige for å oppfylle bestillinger. I mangel av denne obligatoriske informasjonen kan disse transaksjonene ikke behandles.

PERSONLIGE DATA SOM VI AUTOMATISK SAMLER INN

Vi samler inn noen opplysninger automatisk når du besøker nettstedet for å tilpasse og forbedre opplevelsen din. Vi samler inn denne informasjonen ved hjelp av forskjellige metoder, for eksempel:

Informasjonskapsler

En "informasjonskapsel" er en liten informasjonsfil som sendes til nettleseren din når du besøker nettstedet vårt og lagres på datamaskinen din. Denne filen inneholder informasjon som domenenavnet, internettilgangsleverandøren og operativsystemet samt dato og klokkeslett for brukerens tilgang. Informasjonskapsler kan ikke skade datamaskinen din på noen måte.

Informasjonskapsler brukes ikke for å bestemme identiteten til en person som besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler lar oss identifisere spesielt din geografiske plassering og visningsspråket for å forbedre din nettleseropplevelse. De gjør det også mulig for oss å behandle informasjon om ditt besøk på nettstedet vårt, for eksempel sidene som er sett og søkene som er gjort, for å forbedre nettstedets innhold, følge dine interesseområder og tilby deg mer egnet innhold.

Hvis du ikke vil motta informasjonskapsler fra nettstedet vårt, kan du justere nettleserinnstillingene deretter. Hver nettleser har en annen konfigurasjon for å administrere valgene dine. Disse konfigurasjonene er beskrevet i nettleserens hjelpemeny, som forklarer hvordan du endrer innstillingene til ønsket informasjonskapselkonfigurasjon.

Vi anbefaler imidlertid at du ikke deaktiverer informasjonskapslene våre. Husk at hvis du blokkerer, slår av eller avviser våre informasjonskapsler, vil noen av våre nettsider ikke vises riktig, eller du vil ikke lenger kunne bruke noen av tjenestene vi tilbyr. I dette tilfellet kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle konsekvenser knyttet til den reduserte funksjonaliteten til tjenestene våre som følge av vår manglende evne til å lagre eller konsultere informasjonskapslene som kreves for at de skal fungere, og som du har avslått eller deaktivert.

Til slutt, ved å klikke på de dedikerte ikonene for sosiale nettverk som Twitter, Facebook, Linkedin, etc., hvis disse vises på nettstedet vårt, og hvis du har avtalt at informasjonskapsler kan lastes ned mens du surfer på nettstedet vårt, de sosiale nettverkene vedkommende kan også laste ned informasjonskapsler til enhetene dine (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon). Disse informasjonskapslene lastes ned til enheten din bare på betingelse av at du har gitt ditt samtykke ved å fortsette å surfe på nettstedet vårt. Du kan imidlertid når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at disse sosiale nettverkene laster ned denne typen informasjonskapsler.

For mer informasjon, se vår Cookie Policy.

IP adresser

En IP -adresse er en unik identifikator som brukes av noen elektroniske enheter for å identifisere og kommunisere med hverandre på internett. Når du konsulterer nettstedet vårt, kan vi bruke IP -adressen til enheten du bruker for å koble deg til nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å bestemme enhetens generelle fysiske plassering og for å vite i hvilke geografiske områder besøkende befinner seg.

Statistikk

Nettstedet bruker Google Analytics til å generere statistiske rapporter. Disse rapportene forteller oss for eksempel hvor mange brukere som har besøkt nettstedet, hvilke sider som er besøkt og i hvilke geografiske områder nettstedbrukerne befinner seg. Informasjonen som er samlet inn via statistikken kan for eksempel omfatte din IP -adresse, nettstedet du kom til nettstedet vårt fra, og hvilken type enhet du brukte. IP -adressen din er skjult på systemene våre og vil bare bli brukt om nødvendig for å løse et teknisk problem, for administrasjon av nettsteder og for å få innsikt i brukernes preferanser. Trafikkinformasjon på nettstedet er bare tilgjengelig for autorisert personale. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere besøkende, og vi deler ikke denne informasjonen med tredjeparter.

 

SOSIALE NETTVERK

Du har muligheten til å klikke på de dedikerte ikonene for sosiale nettverk som Twitter, Facebook, Linkedin, etc. som vises på nettstedet vårt.

Sosiale nettverk skaper en vennligere atmosfære på nettstedet og hjelper deg med å markedsføre nettstedet via deling. Videodelingstjenester beriker videoinnholdet på nettstedet vårt og øker synligheten.

Når du klikker på disse knappene, kan vi ha tilgang til den personlige informasjonen du har gjort offentlig og tilgjengelig via profilene dine på de aktuelle sosiale nettverkene. Vi verken oppretter eller bruker separate databaser fra disse sosiale nettverkene basert på den personlige informasjonen du har publisert der, og vi behandler ikke data knyttet til ditt private liv på disse måtene.

Hvis du ikke vil at vi skal ha tilgang til dine personlige opplysninger som er publisert i det offentlige rommet i profilen din eller dine sosiale kontoer, bør du bruke prosedyrene fra de aktuelle sosiale nettverkene for å begrense tilgangen til denne informasjonen.

FORMÅL HVOR VI BRUKER PERSONDATA

Vi bruker personopplysningene dine spesielt for følgende formål:

 

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONDATA

Vi behandler personopplysningene dine som en del av utførelsen og styringen av vårt kontraktsforhold med deg, i vår legitime interesse for å forbedre kvaliteten og operasjonelle fortreffeligheten til tjenestene vi tilbyr deg eller i samsvar med visse regulatoriske forpliktelser.

Dine personopplysninger kan også bli behandlet på grunnlag av ditt forhåndssamtykke i tilfelle at du under visse omstendigheter vil be om ditt samtykke.

VISNING AV PERSONLIGE DATA

Sikkerheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger er av stor betydning for oss. Dette er grunnen til at vi bare begrenser tilgangen til dine personlige data til medlemmer av personalet vårt som trenger å ha denne informasjonen for å kunne behandle bestillingene dine eller for å kunne tilby den forespurte tjenesten.

Vi vil ikke avsløre dine personlige data til noen uautoriserte tredjeparter. Vi kan imidlertid dele dine personopplysninger med enheter i Sodexo -gruppen og med autoriserte tjenesteleverandører (for eksempel tekniske tjenesteleverandører [hosting, vedlikehold], konsulenter, etc.) som vi kan kontakte for å tilby våre tjenester . Vi gir ikke våre tjenesteleverandører fullmakt til å bruke eller avsløre dataene dine, bortsett fra i den grad det er nødvendig for å levere tjenestene på våre vegne eller for å overholde juridiske forpliktelser. Videre kan vi dele personopplysninger om deg (i) hvis loven eller en juridisk prosedyre krever at vi gjør det, (ii) som svar på en forespørsel fra offentlige myndigheter eller andre tjenestemenn, eller (iii) hvis vi mener at overføring av disse dataene er nødvendig eller hensiktsmessig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med en etterforskning vedrørende mistenkt eller påvist ulovlig aktivitet.

LAGRINGSPERIODE FOR DINE PERSONDATA

Vi lagrer dataene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn og behandlet for. Denne perioden kan forlenges, hvis det er aktuelt, for en tidsperiode som er foreskrevet av lov- eller forskriftsbestemmelser som kan gjelde.

SENSITIVE PERSONDATA

Som hovedregel samler vi ikke inn sensitive personopplysninger via nettstedet vårt. "Sensitive personopplysninger" refererer til all informasjon om en persons rasemessige eller etniske opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, helsedata eller data knyttet til seksuell liv eller seksuell legning av en fysisk person. Denne definisjonen inkluderer også personopplysninger knyttet til straffedomme og lovbrudd.

I tilfelle det ville være strengt nødvendig å samle inn slike data for å oppnå formålet som behandlingen utføres for, vil vi gjøre det i samsvar med lokale lovkrav for beskyttelse av personopplysninger og spesielt med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke og under betingelsene beskrevet i denne konfidensialitetspolicyen.

PERSONLIG INFORMASJON OG BARN

Nettstedet er til bruk for voksne personer som har kapasitet til å inngå en kontrakt i henhold til lovgivningen i landet der de befinner seg.

Barnbrukere under 16 år eller uten juridisk kapasitet må innhente samtykke fra sine verger før de sender dataene sine til nettstedet.

16-års aldersgrensen kan reduseres til 13 år, avhengig av lokal lovgivning på ditt vanlige bosted.

OVERFØRING AV PERSONDATA

Siden Sodexo er en internasjonal gruppe, kan personopplysningene dine overføres til interne eller eksterne mottakere som er autorisert til å utføre tjenester på våre vegne og som er lokalisert i land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå på beskyttelse av personopplysninger.

For å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger som overføres på denne måten, vil vi treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at disse dataene får tilstrekkelig beskyttelse, for eksempel undertegnelse av standardkontraktparagrafer fra EU -kommisjonen eller andre tilsvarende tiltak.

DINE RETTIGHETER

I samsvar med gjeldende lov har du visse rettigheter knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Rett til innsyn

Du har rett til å be om tilgang til dine personlige data. Du kan også be om retting av unøyaktige personopplysninger eller be om at ufullstendige data fylles ut.

Du har også rett til å vite kilden til personopplysningene.

Rett til å slette

Din rett til å bli glemt gir deg rett til å be om sletting av dine personlige data når:

 • dataene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålene de ble samlet inn og behandlet for;
 • du velger å trekke tilbake ditt samtykke (hvis ditt samtykke ble innhentet som det juridiske grunnlaget for behandling), uten at en slik tilbaketrekking påvirker lovligheten av enhver behandling som ble utført før tilbaketrekking;
 • du motsetter deg behandlingen;
 • dataene dine ble behandlet ulovlig;
 • dataene dine må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse; eller
 • sletting av dataene er nødvendig for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning.

Rett til å begrense

Du kan også be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger hvis:

 • du bestrider nøyaktigheten av dataene dine;
 • vi trenger ikke lenger disse dataene for behandlingsformål; og
 • du er imot behandling av dataene.

Rett til å nekte direkte markedsføringsmeldinger

Du kan når som helst be om å ikke lenger motta reklame eller prospektering ved å kontakte oss direkte, gratis eller via "avmelding" -lenken som følger med noen form for prospektering som vi kan sende til deg via e -post, eller ved å sende oss en e -post til adressen nedenfor. Denne motstanden berører ikke lovligheten av all kommunikasjon som ble sendt til deg før opposisjonen ble implementert.

Retten til ikke å være gjenstand for a
beslutning basert
utelukkende på
automatisert databehandling

Du har muligheten til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har juridiske effekter for deg eller som har en betydelig innvirkning på deg.

Rett til overføring

Du kan be om at vi oppgir personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om at de overføres direkte til en annen kontroller på betingelse av at:

 • behandlingen er basert på ditt samtykke eller nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg;
 • og at det gjøres via automatiserte midler.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du kan velge å overlate en klage til databeskyttelsesmyndigheten i landet der du har vanlig bosted, arbeidssted eller sted for det påståtte bruddet, eller hvis du har skadelige. Du har også rett til å sende inn klagen din til domstolene der Sodexo er hjemmehørende eller der du har din vanlige bolig.

Hvis du tror at vi kan behandle personopplysninger i strid med GDPR eller annen tillatt personvernlovgivning, kan du også legge igjen en klage til oss på  privacy.nordics@sodexo.com.

 

For å utøve disse rettighetene kan du enten sende forespørselen din til privacy.nordics@sodexo.com eller klikke her for å få tilgang til nettskjemaet vårt for å utøve dine rettigheter.

For mer informasjon, se Data Protection Requests Policy

SIKKERHET

Vi iverksetter alle mulige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre sikkerhet og konfidensialitet ved behandling av dine personopplysninger.

For dette formål tar vi alle nødvendige forholdsregler gitt personopplysningers art og risiko knyttet til behandling av dem, for å opprettholde datasikkerhet og spesielt for å forhindre forvrengning, skade eller uautorisert tredjeparts tilgang (fysisk beskyttelse av lokalene , godkjenningsprosedyrer med personlig, sikret tilgang via identifikatorer og konfidensielle passord, en tilkoblingslogg, kryptering av visse data, etc.).

KUNDEFORHOLDSDATABASE (“CRM -DATABASE”)

Vi bruker en database for å administrere og overvåke våre relasjoner til eksisterende og potensielle kunder. Denne databasen inneholder personopplysninger om medarbeidere til våre kunder eller andre partnere som vi har et forretningsforhold med eller som vi ønsker å etablere et slikt forhold til. Disse dataene, som bare brukes til dette formålet, inkluderer blant annet: kontaktinformasjon (etternavn, fornavn, telefonnummer, e -postadresse, etc.), offentlig tilgjengelig informasjon, svarene på målrettede e -poster og annen informasjon samlet inn og registrert av våre medarbeidere som en del av deres interaksjon med våre kunder og partnere. Hvis du vil bli fjernet fra CRM -databasen vår, kan du skrive til  privacy.nordics@sodexo.com

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER 

Noen ganger gir vi lenker til andre nettsteder for praktiske og informative formål. Disse nettstedene er for det meste Sodexo -nettsteder, og noen av dem opererer uavhengig av nettstedene våre og er ikke under vår kontroll. Disse nettstedene drives av tredjeparter med egne anbefalinger om konfidensialitet eller vilkår for bruk som vi anbefaler deg å lese. Vi påtar oss intet ansvar med hensyn til innholdet på disse nettstedene, for produktene og tjenestene som kan tilbys der eller for annen bruk av det.

OPPDATERING AV VÅR KONFIDENSIALITET POLICY

Disse retningslinjene trer i kraft 29. september 2021. Vi kan oppdatere eller endre denne taushetsplikten når og når det er nødvendig. I dette tilfellet vil endringer bare bli gjeldende etter en periode på 30 virkedager fra datoen for endringen. Vennligst konsulter denne siden fra tid til annen hvis du vil bli informert om eventuelle endringer.

AVMELDING

Hvis du har abonnert på visse tjenester via nettstedet vårt og du ikke lenger vil motta e -post, kan du gå til "avmeld" -siden som tilsvarer tjenesten du abonnerer på.

HVORDAN KONTAKTE OSS

Om du har noen spørsmål eller kommentarer angående denne policyen, ta kontakt på: privacy.nordics@sodexo.com.

Sist oppdatert: 29. september 2021

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger