Azita Shariati blir ny sjef for Sodexo i Norden

31. august 2017

Azita Shariati får oppdraget med å øke Sodexos posisjon i de nordiske landene og tiltrer som president Sodexo Norden fra og med 1. september 2017.

Azita Shariati blir ny sjef for Sodexo i Norden

Sander Graft som har vært president Sodexo Norden de siste 3 årene beholder sin nåværende rolle som direktør for segmentet Corporate Services i Norden og Benelux. Han vil nå fokusere på vekst innen Corporate Services og dra nytte av mulighetene for Sodexo regionalt og globalt.

Azita er i dag administrerende direktør for Sodexo i Sverige, og det er en stilling hun også beholder. Azita vil sammen med teamene i Sverige, Danmark, Finland og Norge jobbe for ytterligere å styrke Sodexos posisjon i regionen og bygge videre på de relasjonene Sodexo har med ulike interessenter. Azita har en sterk posisjon i det svenske samfunnet og i 2015 ble hun utnevnt til næringslivets mektigste kvinne i Sverige av magasinet Veckans Affärer.

- ”Det er en glede at Azita Shariati er utnevnt til min etterfølger. Azita har erfaring, kompetanse og nettverk som hun vil ha god nytte av i denne stillingen. Azita og jeg har jobbet tett for å få innvirkning i det nordiske markedet med våre tjenester for å skape kvalitet i hverdagen og det vil vi også gjøre i tiden fremover,” sier Sander Graft

Tilbake til listen