Livskvalitet for ansatte offshore

01. mars 2019

Mennesker som jobber offshore lever under helt spesielle forhold og Sodexo har god innsikt i hva som bidrar til deres livskvalitet.

Livskvalitet for ansatte offshore

Life offshore

Hvert år foretar vi en forbrukerundersøkelse om forholdene ute på plattformene hvor Sodexo leverer forpleiningstjenester. I 2018 intervjuet vi 900 kunder og gjester på 7 installasjoner om deres livskvalitet om bord.

Les resultatene av undersøkelsen her >

Selv om tilfredsheten med Sodexo og den jobben vi gjør var meget høy på samtlige installasjoner, viser rapporten oss at de som jobber offshore lever under stress og at det fremdeles er en vei å gå når det gjelder å få de til å føle at deres helse er ivaretatt når de er på jobb.

Offshoreansatte lever under veldig spesielle forhold. De lever isolert, arbeidet er monotont og de må forholde seg til døgnkontinuerlig drift. Det er lange arbeidsdager, få muligheter for å koble av etter jobb og det er lite rom for privatliv.

I undersøkelsen ser vi hovedsakelig på hvordan man opplever sosialt samvær og hvorvidt de føler at deres helse og velvære er godt ivaretatt. Det er to viktige faktorer som bidrar til menneskers livskvalitet. Vår undersøkelse viser at offshoreansatte er ekstra utsatt for stress. 89 % av respondentene anser at deres helse og velvære er viktig, men kun 45 % sier at de har en sunn livsstil når de er om bord. Det er urovekkende at kun 43 % sier at de er uthvilte når de starter arbeidsdagen. 

40 % svarer at de ønsker å følges opp i større grad når det gjelder stresshåndtering. Det er et område Sodexo nå har tatt tak i ved at vi har fokus på mental helse i 2019.

Resultatene i undersøkelsen gir Sodexo som leverandør av forpleining offshore klare innspill til hva vi kan bidra med for å bedre livskvaliteten for offshoreansatte. Et resultat hvor 99 % av de ansatte sier at de er fornøyd eller veldig fornøyd med tjenestene Sodexo leverer er veldig bra, men likevel ser vi det er områder vi kan jobbe med. Fremover skal vi presentere resultatene for våre oppdragsgivere og se på hvordan vi sammen kan jobbe for å øke livskvaliteten for offshoreansatte, i perioden de er om bord.

*Kilde: Sodexo consumer survey Norway 2018.

Tilbake til listen