Nettverk for kvinnelige ledere

03. januar 2018

I Sodexo jobber vi for likestilling og inkludering. Cathrine Menayas og Kristine Espevoll er stolte over å være med i Swift, et nettverk for kvinnelige ledere i Sodexo.

Nettverk for kvinnelige ledere

Sodexo på Win-konferansen

De kvinnelige lederne i Swift deltok på en internasjonal kvinnekonferanse i Oslo i september. Her er de samlet med Michel Landel i midten.

‒ Det er en ære å bli plukket ut til å være med i Swift. I regi av Swift deltok jeg på WIN-konferansen tidligere i høst. WIN-konferansen er en internasjonal kvinnekonferanse som samler over 600 kvinnelige ledere fra hele verden. Jeg synes det er kjempeviktig at vi fremmer kvinner og deres arbeid På konferansen fikk jeg møte og høre historien til mange fantastiske kvinnelige ledere. Det er mange flinke og «powerfulle» kvinner dere ute, og det er veldig inspirerende å høre hva de får til, sier regnskapssjef Cathrine Menayas (50) i Sodexo.

Les også:  Sodexos konsernsjef taler på internasjonal kvinnekonferanse i Oslo

Hun er en av kvinnene som er med i Swift. Swift står for The Sodexo Women’s International Forum for talent, og skal være et rådgivende organ for å sikre en bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i virksomheten, spesielt i ledende stillinger.  Swift ble startet opp i Frankrike i 2009 av Sodexos direktør (CEO) Michel Landel.

Sodexo er spesielt opptatt av inkludering, likestilling og å fremme balanse mellom kjønnene. Det er også viktig for oss å vise fram kvinnelige rollemodeller. Swift består av 35 kvinnelige ledere fra 15 forskjellige nasjonaliteter. I september møttes Swift-kvinnene på WIN-konferansen i Oslo, en konferanse rettet mot kvinnelige ledere.

Mer følelser

Globalt er 54 prosent av Sodexos ansatte kvinner. I styret utgjør kvinneandelen 50 prosent og 30 prosent av medlemmene i konsernledelsen er kvinner. Målet er å øke antall kvinner i ledende stillinger til 40 prosent innen 2025.

‒ Jeg tror kvinnelige ledere har mer følelser enn menn i samme posisjon, uten at det trenger å være noe galt i det. Kvinner er nok ikke alltid så flinke til å stole på seg selv og at de gjør en god jobb. Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling i arbeidslivet. Derfor er det så viktig med slike konferanser som WIN, sier Menayas.

Hun har jobbet i Sodexo i overkant av seks år.

Et løft i hverdagen

Kristine Espevoll (53) er district manager innen renhold i Sodexo. Hun er også en av dem som har blitt plukket ut til å være med i Swift. I likhet med Menayas synes hun det er flott å kunne være med i nettverk hvor man møter andre kvinnelige ledere.

‒ Dette er et løft i hverdagen. Det å få treffe andre kvinnelige ledere å få utveksle erfaringer og ideer er kjempepositivt, sier Espevoll.

Hun var også med på WIN-konferansen og hun er fasinert over alle de flotte kvinnene som talte på konferansen og hvilket pågangsmot mange av dem har.

‒ Det er viktig å ha et forum hvor vi kvinner kan møtes å dele erfaringer. Jeg ble veldig inspirert da jeg hørte kvinnene på konferansen. For min del er det absolutt interessant å komme meg videre på sikt. Hvis min kompetanse innen renhold og ledelse kan komme til nytte utenfor Norden, hadde det vært veldig spennende å jobbe enten i Sør-Amerika eller Sør-Afrika, forteller hun.

Lik lønn for likt arbeid

Espevoll mener det er forskjell på kvinnelige ledere og mannlige ledere.

‒ Menn er mye mer direkte enn kvinner. Vi kvinner legger mer omsorg i arbeidet vårt. Jeg tror også at kvinner lettere brenner seg ut, fordi de ofte har familien å ta seg av hjemme, samtidig som de har et stort ansvar på jobb, sier hun.

Selv beskriver hun seg som en leder som har omsorg for sine medarbeidere.

‒ Jeg er opptatt av at de skal ha det bra på jobb. Jeg er i en posisjon hvor jeg også må stå i de tøffe valgene, men jeg har et profesjonelt forhold til det, forteller hun videre.

Hun mener at man har kommet langt innenfor likestilling i arbeidslivet i Norge, men at det fortsatt er en del som kan gjøres.

‒ Det er viktig at man får lik lønn for likt arbeid, og der har vi fortsatt en vei igjen å gå. Jeg mener også at vi kan ha flere kvinnelige toppledere i Sodexo, sier hun.

Tilbake til listen