Samfunnsansvarsrapporten for 2017 er lansert

06. juni 2018

Sodexo lanserer nå en ny versjon av samfunnsansvarsrapporten for 2017. Samfunnsansvarsrapporten er selskapets samlede rapport som viser aktiviteter og resultater for bærekraftsarbeidet i 2017.

Samfunnsansvarsrapporten for 2017 er lansert

I 2017 kom Sodexo med en oppdatering av planen for bærekraftig utvikling; Better Tomorrow 2025. Den består av 9 konkrete og målbare forpliktelser knyttet til selskapets rolle som arbeidsgiver, en ansvarlig samfunnsaktør og leverandør. Noe av det som gjør planen unik er at den er utarbeidet i samsvar med FN`s 17 bærekraftsmål og Sodexos overordnede strategi.

Sodexo finnes i 80 land, har 427 000 medarbeidere og 100 millioner brukere. Det gjør at virksomheten har en unik mulighet til å bidra til å løse globale utfordringer verden står overfor. På bakgrunn av dette har Sodexo valgt ut tre fokusområder:

  • Sult og feilernæring. Gjennom initiativet Stop Hunger gir Sodexo mat til mennesker som opplever knapphet. I Norge har selskapet et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon som innebærer mer enn økonomisk støtte. Det viktigste med samarbeidet er at medarbeiderne deltar aktivt ved ulike arrangementer.
  • Kjønnsbalanse er viktig for at selskaper skal lykkes og for samfunnsutviklingen. For å tydeliggjøre dette har Sodexo aktive kvinnenettverk mange steder i verden, deriblant i Norden. I september 2017 møttes de på en kvinnekonferanse i Oslo. 2017 var også året da selskapet signerte en erklæring for å fremme kvinners posisjon.
  • Avfall. Det finnes utfordringer knyttet til avfall verden over. I velferdslandet Norge er et av de største problemene at vi kaster for mye mat. Det ønsker Sodexo å gjøre noe med, og selskapet har allerede redusert matavfallet med 27 % i kantinene siden 2014.

Last ned rapporten >

Bærekraftsrapport 2017

Tilbake til listen