Sodexo signerte avtale om reduksjon av matsvinn hos miljø- og klimadepartementet

27. september 2017

Sodexo signerte tirsdag en erklæring om at vi skal bidra til at Norge når sitt mål om å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030. Signeringen skjedde hos miljø- og klimadepartementet med 41 andre aktører i matvarebransjen.

Sodexo signerer tilslutningserklæring reduksjon av matsvinn

Tirsdag 26. september signerte Sodexo sammen med 41 bedrifter fra matindustrien, serveringsbransjen, primærnæringen og dagligvare tilslutningserklæringer om å redusere matsvinn. Bedriftene skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Dette er en forlengelse av avtalen som ble signert i juni av 5 departementer og 12 bransjeorganisasjoner om reduksjon av matsvinn. Målet er å halvere matsvinnet innen 2030.

– Dette er verdens mest ambisiøse avtale mot matsvinn.  Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Ved å forplikte seg til å redusere matsvinn, viser de store dagligvarekjedene og matindustribedriftene at de mener alvor, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bildet: Nora Kværnes som er ansvarlig for miljøarbeid og matsvinn undertegnet avtalen på vegne av Sodexo. Her har hun undertegnet avtalen sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Arbeidet for å redusere matsvinn fortsetter

Sodexo har i flere år jobbet systematisk for å redusere matavfallet i våre personalrestauranter. Siden 2014 har vi målt matsvinn fra produksjon, servering og tallerken, og det er innført en rekke tiltak for å redusere matsvinnet. Siden dette arbeidet startet har vi redusert matsvinnet med 27 %.

Les også:

Salg av overskuddsmat gir to tonn mindre avfall i året

Dekket matkastebordet hos KLP

Samfunnsansvarsrapport 2016

Tilbake til listen