Sodexos konsernsjef taler på internasjonal kvinnekonferanse i Oslo

26. september 2017

I forbindelse med WIN-konferansen i Oslo 27- 29. september kommer Sodexo Groups konserndirektør Michel Landel til Norge. Han skal holde innlegg på konferansen om Sodexos målrettede arbeid for å fremme kvinners posisjon i selskapet.

Sodexos konsernsjef taler på internasjonal kvinnekonferanse i Oslo

‒ Det at Michel Landel er invitert til konferansen er flott. Det sier noe om Sodexos anerkjennelse globalt på satsningen på kvinnelige ledere, og generelt mangfold og inkludering i selskapet, sier Country President for Sodexo i Norge Thomas Havnegjerde. Michel Landel vil snakke om Sodexos mangeårige arbeid med å fremme kvinnelige ledere i selskapet.

Den globale WIN-konferansen holdes i år på Radisson Blu Skandinavia Hotell i Oslo 27.- 29. september. Dette er en konferanse som i hovedsak har fokus på kvinnelig lederskap. Konferansen så dagens lys i 1998, og har etter hvert blitt det største og mest etablerte kvinnelige forumet i Europa. Her møtes over 600 kvinnelige ledere fra hele verden.

Landel skal holde foredrag på konferansen 28. september. Han har jobbet i Sodexo siden 1984, og har fått mange priser for sitt lederskap. Landel er toppsjefen i Sodexo, og har 425 000 ansatte under seg på verdensbasis.

Aksept for den man er

Sodexo har i mange år jobbet målbevisst med å fremme kvinners posisjon i selskapet, og dette er noe av det Landel vil fortelle om i sitt foredrag.

 Havnegjerde forteller at Sodexo i Norge har mye fokus på integrering og mangfold.

‒ Våre ledere gjennomgår opplæring med fokus på å håndtere mangfold. Hvis man kan komme på jobb med hele seg og få aksept for den man er, gir det merverdi både for den ansatte og for selskapet. Dette gjelder uansett kjønn, seksuell legning eller om man har en funksjonshemming, sier Havnegjerde.

Mangfold lønner seg

Han sier videre at man i Sodexo er opptatt av så god kjønnsbalanse i selskapet som mulig.

‒ Når vi snakker om kjønnsbalanse er det viktig å presisere at det ene kjønnet ikke er bedre enn det andre. Men at mangfoldet skaper en positiv innvirkning både på arbeidsmiljø og for selskapets resultater forøvrig. I vår toppledergruppe har vi en andel på 30 prosent kvinner og resten menn. Men om vi ser på våre operasjonelle ledere, så er kjønnsfordelingen 40/60, sier han.

Havnegjerde forklarer at Sodexo satser på mangfold og inkludering både som et samfunnsansvar, men også fordi det er en forretningsmessig god beslutning. Mangfold lønner seg.

‒ Undersøkelser vi har gjort viser at arbeidsteam som har optimal kjønnsbalanse har økt sannsynlighet for bedre finansielle resultater, medarbeidertilfredshet, og kundetilfredshet enn team som ikke har denne balansen, sier han.

Tilbake til listen