Sodexos renholdstjenester har blitt svanemerket

06. september 2018

Sodexo har blitt sertifisert med Svanemerket på sine renholdstjenester. Dette er et av flere miljøtiltak som bedriften gjør.

Sodexos renholdstjenester har blitt svanemerket
Sodexo er svanemerket
Wenche S. Holm mottok beviset på at Sodexo er svanemerket fra Bjørn Olav Aarø Strandli i Miljømerking

‒ Vi er veldig stolte over at vi har fått denne miljømerkingen på plass. Sodexo har i mange år jobbet for å bedre miljøet og denne merkingen bidrar til ytterligere miljøfokus, sier Wenche S. Holm, Director Client Relation & Quality.

Nylig ble Sodexo Svanemerke-sertifisert på bedriftens renholdstjenester.

‒ Vi har valgt å svanemerke våre renholdstjenester i alle våre byer. Vi ser at det er flere av våre kunder som etterspør dette. Nå som vi har blitt sertifisert med Svanemerket kan kundene våre være trygge på at de har valgt en leverandør innen renholdstjenester som tar miljøet på alvor, sier hun.

I tillegg til svanemerking har også Sodexo flere ISO-sertifiseringer.

Bærekraftig utvikling

I 2009 lanserte Sodexo en plan som tydeliggjør vårt arbeid for bærekraftig utvikling, planen har fått navnet Better Tomorrow. Planen tar for seg ni forpliktelser som ivaretar rollen Sodexo har som arbeidsgiver, leverandør av tjenester og som en betydelig samfunnsaktør.

For renholdstjenestene innebærer svanemerkingen at vi kun skal bruke miljøsertifiserte produkter. I tillegg ønsker vi å redusere bruken av kjemikalier der det er mulig og vi jobber hele tiden med å ta i bruk nye metoder der man erstatter bruk av kjemikalier, sier Holm.

‒ Blant annet har vi begynt med et system som benytter seg av damp framfor kjemikalier, samt bruken av ionisert vann hvor man renser vannet som brukes til renhold og som gjør at man ikke trenger å bruke kjemikalier, sier hun.

En trygg bedrift

Katharina Vassaas er miljørådgiver og produktspesialist på renhold i Svanemerket.

‒ Det er mange krav for å bli Svanemerket, men det viktigste er at man reduserer bruken av kjemikalier og at de kjemikaliene man bruker er miljømerkede. Da vi var på kontrollbesøk i Sodexo kom bedriften godt ut med tanke på kjemikaliebruk og det var få produkter bedriften måtte kutte ut å bruke. Det var også god kontakt mellom driftsledere og renholdere, og driftslederne hadde god kontroll på hvilke kjemikalier som bedriften bruker, sier hun.

Hun oppfatter Sodexo som en trygg bedrift som gir bra opplæring til sine ansatte, og som har god kontroll på HMS.

‒ En undersøkelse vi har gjort viser at det er om lag 90 prosent av befolkningen som kjenner til Svanemerket som et miljømerke. Derfor gir det troverdighet for en bedrift å kunne profilere seg med dette merket, mener Vaasaas.

Tekst av: Stine Strandhaug

Fakta om Svanemerket:

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket.

Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge. De er stiftet av Barne- og likestillingsdepartementet, og får en begrenset støtte til drift via en egen post i Statsbudsjettet.

Svanemerket fokuserer på bærekraftige miljøtiltak.

For å bli sertifisert med Svanemerket er det en rekke krav en bedrift må oppfylle. Innenfor renholdstjenester handler det blant annet om miljø- og helsekrav til kjemikaliene som benyttes, krav om reduksjon i mengden kjemikalier, krav til effektiv transport og krav vedrørende avfallsmengder og avfallshåndtering.

I tillegg stilles det også krav til arbeidsmiljø, helse, produktenes effektivitet og både mengde og type emballasje.

Kilde: www.svanemerket.no

Tilbake til listen